Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Львівській області
Facebook   Twitter   RSS-новини
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Мапа сайту   Контакти  

Архів анкетних опитувань   2024    2023    2022    2021    2020   


Анкетні опитування користувачів статистичної інформації (2020 рік)

Анкета користувачів статистичної інформації та послуг, які надає Головне управління статистики у Львівській області
Результати опитування
Анкетне опитування користувачів з питань організації доступу до публічної інформації у Головному управлінні статистики у Львівській області
Результати опитування
Анкетне опитування користувачів – відвідувачів вебсайту Головного управління статистики у Львівській області
Результати опитування
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації з метою вдосконалення представлення даних у статистичному щорічнику Львівської області
Результати опитування


Демографічна та соціальна статистика
Населення
Щодо показників зі статистики природного руху населення
Повідомлення про результати
Доходи та умови життя
Щодо показників наявності у домогосподарствах товарів тривалого користування
Повідомлення про результати
Ринок праці
Щодо показників умов праці на підприємствах
Повідомлення про результати
Освіта
Щодо показників статистики освіти
Повідомлення про результати
Економічна статистика
Внутрішня торгівля
Щодо показників продажу і запасів товарів (продукції) в оптовій торгівлі
Повідомлення про результати
Капітальні інвестиції
Щодо показників зі статистики капітальних інвестицій
Повідомлення про результати
Сільське, лісове та рибне господарство
Щодо показників надходження продукції тваринництва на переробні підприємства
Повідомлення про результати
Щодо показників рибогосподарської діяльності
Повідомлення про результати
Щодо показників реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення
Повідомлення про результати
Щодо показників наявності сільськогосподарської техніки у сільському господарстві
Повідомлення про результати
Щодо показників площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур
Повідомлення про результати
Щодо показників використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур
Повідомлення про результати
Щодо показників витрат на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах та щодо придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб*****
Повідомлення про результати
Енергетика
Щодо показників енергетичного балансу України
Повідомлення про результати
Щодо показників використання та запасів палива
Повідомлення про результати
Промисловість
Щодо показників короткотермінової статистики промисловості
Повідомлення про результати
Будівництво
Щодо показників зі статистики будівництва
Повідомлення про результати
Туризм
Щодо показників діяльності колективних засобів розміщування
Повідомлення про результати
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Зовнішня торгівля
Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі (товарами та послугами)
Повідомлення про результати
Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі послугами
Повідомлення про результати
Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей
Інформаційне суспільство
Щодо показників використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах
Повідомлення про результати