Демографічна ситуація
Ринок праці
Освіта і наука
Охорона здоров'я
Фізична культура і спорт
Злочинність та правосуддя


Демографічна ситуація

Демографічна
ситуація

2479,4 тис. осіб
1305,1 тис. жінок
1174,3 тис. чоловіків

У Львівській області на початок 2021 року проживало 1305,1 тис. жінок та 1174,3 тис. чоловіків, що становило 53% та 47% відповідно у загальній кількості постійного населення. У міській місцевості проживає 61% від загальної кількості жінок та 60% – чоловіків.

Порівняно з переписним 2001 роком скоротилась кількість: жінок на 4,8% – стало менше на 66 тис. осіб, та чоловіків на 4,9% – стало менше на 61 тис. осіб.

900 чоловіків припадає на 1000 жінок

На 1000 жінок у 2020 році припадало у середньому 900 чоловіків, зокрема 878 – у міській місцевості, 935 – у сільській місцевості.

41 рік – середній вік населення
43 роки – жінок
38 років – чоловіків

Середній вік населення – 41 рік, зокрема жінок – 43 роки, чоловіків – 38 років. У середньому жінка старша за чоловіка на 5 років.

Дві третини жінок (66%) та чоловіків (71%) – у віці 15–64 роки.

Частка молодого покоління у віці 0–14 років становила 15% серед жінок та 18% серед чоловіків. Майже кожна п’ята жінка (19%) та кожен десятий чоловік (11%) – похилого віку (65 років і старше).

72 роки – тривалість життя
78 років – жінок
67 років – чоловіків

Демографічне навантаження особами у віці 0–14 років та 65 років і старше становило 513 жінок та 402 чоловіки на 1000 осіб відповідної статі у віці 15–64 роки.

Очікувана тривалість життя при народженні – 72 роки, жінок – 78 років, чоловіків – 67 років. Тобто жінки живуть у середньому на 10 років довше, ніж чоловіки.

Основною причиною скорочення кількості населення за статтю є низький рівень народжуваності порівняно із високим рівнем смертності.

107 хлопчиків народилось на 100 дівчаток

В області народжується більше хлопчиків – 10,9 тис., а дівчаток – 10,2 тис. У розрахунку на 100 дівчаток народилось 107 хлопчиків, у міській місцевості – 107, у сільській – 107. Кількісна перевага чоловіків над жінками зберігається до 41 року.

Смертність чоловіків перевищує жіночу: на 10 тис. постійного населення відповідної статі померло 159 чоловіків та 135 жінок, до того ж перевищення рівня чоловічої смертності над жіночою спостерігається в усіх вікових групах.

60% населення померло від хвороб системи кровообігу
65% – жінки
56% – чоловіки

Дві третини жінок (65%) та більше половини чоловіків (56%) померли у 2020 році від хвороб системи кровообігу (зокрема від ішемічної хвороби серця – на 10 тис. постійного населення відповідної статі померло 66 жінок та 64 чоловіки). Причиною смерті кожної десятої жінки та чоловіка (11% та 14% відповідно) є новоутворення.

Зростає середній вік одруження жінок та чоловіків: у 2020 році жінки створювали сім’ю у 28 років, а чоловіки – у 31 рік (у 2010 році у середньому в 25 років та у 28 років відповідно).