Демографічна ситуація
Ринок праці
Освіта і наука
Охорона здоров'я
Фізична культура і спорт
Злочинність та правосуддя


Демографічна ситуація

Демографічна
ситуація

2493,7 тис. осіб
1312,1 тис. жінок
1181,6 тис. чоловіків

У Львівській області на початок 2020 року проживало 1312,1 тис. жінок та 1181,6 тис. чоловіків, що становило 53% та 47% відповідно у загальній кількості постійного населення. У міській місцевості проживає 61% від загальної кількості жінок та 60% – чоловіків.

Порівняно з переписним 2001 роком кількість як жінок, так і чоловіків скоротилась на 4,3% – жінок стало менше на 59 тис., а чоловіків – на 53 тис. осіб.

901 чоловік припадає на 1000 жінок

На 1000 жінок у 2019 році припадав у середньому 901 чоловік, зокрема 880 – у міській місцевості, 934 – у сільській місцевості.

40 років - середній вік

Середній вік населення – 40 років, зокрема жінок – 42 роки, чоловіків – 38 років. У середньому жінка старша за чоловіка на 4 роки.

42 роки – вік жінок

Дві третини жінок (66%) та чоловіків (71%) – у віці 15-64 роки.

38 років – вік чоловіків

Частка молодого покоління у віці 0-14 років становила 15% серед жінок та 18% серед чоловіків. Майже кожна п’ята жінка (19%) та кожен десятий чоловік (11%) – похилого віку (65 років і старшому).

73 роки - тривалість життя

Демографічне навантаження особами у віці 0-14 років та 65 років і старшому становило 510 жінок та 401 чоловік на 1000 осіб відповідної статі у віці 15-64 роки.

78 років – жінки

Очікувана тривалість життя при народженні – 73 роки, жінок – 78 років, чоловіків – 68 років. Тобто жінки живуть у середньому на 10 років довше ніж чоловіки.

68 років – чоловіки

Основною причиною скорочення кількості населення за статтю є низький рівень народжуваності порівняно із високим рівнем смертності.

105 хлопчиків народилось на 100 дівчаток

В області народжується більше хлопчиків – 11,2 тис., а дівчаток – 10,6 тис. У розрахунку на 100 дівчаток народилось 105 хлопчиків, у міській місцевості – 108, у сільській – 102. Кількісна перевага чоловіків над жінками зберігається до 41 року.

Смертність чоловіків перевищує жіночу: на 10 тис. постійного населення відповідної статі помер 141 чоловік та 123 жінки, до того ж перевищення рівня чоловічої смертності над жіночою спостерігається в усіх вікових групах.

61% померли від хвороб системи кровообігу
67% – жінки
57% – чоловіки

Дві третини жінок (67%) та більше половини чоловіків (57%) померли у 2019 році від хвороб системи кровообігу (зокрема від ішемічної хвороби серця – на 10 тис. постійного населення відповідної статі померла 61 жінка та 57 чоловіків). Причиною смерті кожної десятої жінки та чоловіка (12% та 15% відповідно) є новоутворення.

Зростає середній вік одруження жінок та чоловіків: у 2019 році жінки створювали сім’ю у 28 років, а чоловіки – у 30 років (у 2010 році у середньому в 25 років та у 28 років відповідно).