Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Тематичні розділи
Населення та міграція »
Ринок праці »
Освіта »
Охорона здоров'я
і соціальний захист »
Доходи та умови життя
домогосподарств »
Населені пункти та
житло »
Культура, спорт, туризм »
Правосуддя, злочинність
та суспільна діяльність »
Макроекономічні
показники »
Діяльність підприємств »
Інвестиції »
Енергетика,
навколишнє середовище»
Сільське, лісове та
рибне господарство »
Промисловість »
Будівництво »
Внутрішня торгівля,
послуги »
Зовнішня торгівля »
Транспорт, інформаційне
суспільство »
Ціни »
Наука, технології та
інновації »
Місто Львів »
Для респондентів »
Оголошення »
СтатБанк »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Бібліотека »
Регіон у фокусі »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Переписи »
Населення України »
Міжнародне
співробітництво »
Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудитузбільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Наука, технології та інновації
Головна Тематичні розділи » Наука, технології та інновації

Наука, технології та інновації

 • Новини
 • Таблиці
 • Графіка
 • Бази даних
 • Публікації
 • Методологія
 • Бланки звітності
 • Інфографіка
14.05.2018 - експрес-випуск № 96
У 2017 році наукові дослідження і розробки здійснювали 4,7 тис. працівників, з них 45% - жінки.
17.04.2018 - експрес-випуск № 73
У 2017 році інноваційні заходи здійснювали 15,2% промислових підприємств Львівщини. Впроваджено 41 новий технологічний процес та освоєно 247 інноваційних видів продукції.
15.05.2017 - експрес-випуск № 103
У 2016 році організації на виконання наукових досліджень і розробок витратили 264,8 млн.грн, з них 56,9% профінансовано з державного бюджету.

 • Таблиця Наукові кадри за категоріями персоналу (Y)
 • Таблиця Наукові кадри за рівнем освіти (Y)
 • Таблиця Наукові кадри за галузями наук (Y)
 • Таблиця Внутрішні витрати підприємств на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт та джерелами фінансування (Y)
 • Таблиця Внутрішні витрати підприємств на виконання наукових досліджень і розробок за видами витрат (Y)
 • Таблиця Інноваційна активність промислових підприємств (Y)

Наукові кадри за категоріями персоналу
  Львівська область
осіб
2016 2017
Усього чоловіки жінки Усього чоловіки жінки
Наукові кадри – усього 464826791969468025982082
Дослідники 354221741368362221311491
Техніки 327143184262114148
Допоміжний персонал 779362417796353443
Примітки:
Наукові кадри
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок з урахуванням сумісників.

Наукові кадри за рівнем освіти
  Львівська область
осіб
2016 2017
Усього чоловіки жінки Усього чоловіки жінки
Наукові кадри – усього 464826791969468025982082
Доктори наук 4714017052744087
Доктори філософії (кандидати наук) 14138675461624876748
Магістри (спеціалісти) 201710409771905929976
Бакалаври (молодші бакалаври, молодші спеціалісти) 260109151282158124
Виконавці з іншими рівнями освіти 487262225342195147
Примітки:
Наукові кадри
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок з урахуванням сумісників.

Наукові кадри за галузями наук
  Львівська область
осіб
2016 2017
Усього чоловіки жінки Усього чоловіки жінки
Наукові кадри – усього 464826791969468025982082
У галузі природничих наук (крім медичних та сільськогосподарських) 16188757431696887809
У галузі технічних наук 1787131846916041142462
У галузі медичних наук 2335917419850148
У галузі сільськогосподарських наук 400186214408210198
У галузі суспільних наук 22881147436170266
У галузі гуманітарних наук 382160222338139199
Примітки:
Наукові кадри
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок з урахуванням сумісників.

Внутрішні витрати підприємств на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт та джерелами фінансування
  Львівська область
млн.грн
2016 2017
Усього фундаментальні наукові дослідження прикладні наукові дослідження науково-технічні розробки Усього фундаментальні наукові дослідження прикладні наукові дослідження науково-технічні розробки
Усі джерела фінансування внутрішніх витрат 264.8100.769.394.8366.0142.098.9125.1
власні кошти 15.50.15.79.724.70.53.520.7
кошти бюджету 168.698.658.311.7253.7136.479.338.0
  кошти державного бюджету 150.791.949.39.5248.4133.877.137.5
кошти організацій державного сектору 5.20.31.23.711.90.70.610.6
кошти організацій підприємницького сектору 60.00.81.557.753.81.39.043.5
кошти організацій сектору вищої освіти 0.7-0.40.30.80.20.10.5
кошти приватних некомерційних організацій ----0.3-0.3-
кошти іноземних джерел 11.40.92.28.319.62.95.910.8
кошти інших джерел 3.4--3.41.2-0.21.0

Внутрішні витрати підприємств на виконання наукових досліджень і розробок за видами витрат
  Львівська область
млн.грн
2016 2017
Внутрішні витрати – усього 264.8366.0
внутрішні поточні витрати 260.2343.2
  витрати на оплату праці персоналу 168.8219.9
  інші поточні витрати 91.4123.3
капітальні витрати на наукові дослідження і розробки 4.622.8
  земельні ділянки та споруди --
  устаткування 3.620.2
  інші капітальні витрати 1.02.6

Інноваційна активність промислових підприємств
  Львівська область
2013 2014 2015 2017
Кількість інноваційно активних промислових підприємств, одиниць 1161296448
Обсяг реалізованої інноваційної продукції, млн.грн 849.5731.91193.9763.1
Загальний обсяг витрат на інновації, млн.грн 257.1219.8277.8310.0
Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації, одиниць 84996147
Впроваджено нових технологічних процесів, процесів 47604941
Впроваджено маловідходних і ресурсозберігаючих процесів, процесів 7131413
Освоєно виробництво інноваційних видів продукції, найменувань 111132251247
Освоєно виробництво нових видів техніки, найменувань 16152219
Примітки:
Починаючи з 2015р. обстеження інноваційної активності промислових підприємств проводиться один раз на два роки. Дані наведені за юридичними особами з чисельністю працюючих 50 осіб і більше.

Умовні позначення:
(Y,Q,M) - часова ознака: (РІК,КВАРТАЛ,МІСЯЦЬ)
 • Графік Розподіл наукових кадрів за рівнем освіти (Y)
 • Графік Розподіл наукових кадрів за галузями наук (Y)
 • Графік Розподіл внутрішніх витрат підприємств на виконання наукових досліджень і розробок за джерелами фінансування (Y)
 • Графік Розподіл внутрішніх витрат підприємств на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (Y)
 • Графік Частка інноваційно активних промислових підприємств та обсягу реалізованої інноваційної продукції за окремими видами діяльності (Y)
 • Графік Структура інноваційних витрат у промисловості за джерелами фінансування (Y)
 • Графік Розподіл інноваційно активних промислових підприємств за видами економічної діяльності (Y)

 Розподіл наукових кадрів за рівнем освіти у Львівській області у 2017 році, % Розподіл наукових кадрів за галузями наук у Львівській області у 2017 році, % Розподіл внутрішніх витрат підприємств на виконання наукових досліджень і розробок
за джерелами фінансування у Львівській області у 2017 році, % Розподіл внутрішніх витрат підприємств на виконання наукових досліджень і розробок
за видами робіт у Львівській області у 2017 році, % Частка інноваційно активних промислових підприємств та обсягу реалізованої інноваційної продукції
за окремими видами діяльності у Львівській області у 2017 році, % Структура інноваційних витрат у промисловості
за джерелами фінансування у Львівській області у 2017 році, % Розподіл інноваційно активних промислових підприємств
за видами економічної діяльності у Львівській області у 2017 році, %Умовні позначення:
(Y,Q,M) - часова ознака: (РІК,КВАРТАЛ,МІСЯЦЬ)

Тема  Наука, технології та інновації (18)


1

1. Наука та інновації у Львівській області (2017)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2018. – 71c.

Подано інформацію, що характеризує наукову та інноваційну діяльність у Львівській області. Наводяться статистичні дані про структуру наукових організацій, кількість та склад наукових кадрів, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок. Також вміщено інформацію про кількість інноваційно активних підприємств, обсяг витрат на інноваційну діяльність за напрямами та джерелами фінансування, реалізацію інноваційної продукції, впровадження нововведень у промисловості. Основні показники подано за видами економічної діяльності, в розрізі районів і міст обласного значення, а також областей України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Наука та інновації у Львівській області (2017)


2. Наукова та інноваційна діяльність у Львівській області (2015)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 99c.

Наводяться статистичні дані про структуру наукових організацій, чисельність та склад наукового потенціалу, матеріально–технічну базу науки, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок. Інформація подається у цілому по області, за типами організацій та секторів науки. Міститься інформація про стан інноваційної діяльності промислових підприємств області: кількість інноваційно активних підприємств, обсяг витрат на інноваційну діяльність в промисловості за напрямами та джерелами фінансування, обсяги реалізації інноваційної продукції, впровадження нововведень у промисловості. Також наводяться статистичні дані про створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності на підприємствах Львівщини. Дані наведені за видами економічної діяльності в розрізі районів та міст обласного значення, а також регіонів України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Наукова та інноваційна діяльність у Львівській області (2015)


3. Наукова діяльність у Львівській області (2014)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2015. – 77c.

Наводяться статистичні дані про структуру наукових організацій, чисельність та склад наукового потенціалу, матеріально-технічну базу науки, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок. Інформація подається у цілому по області, за типами організацій та секторів науки.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Наукова діяльність у Львівській області (2014)


4. Інноваційна діяльність у Львівській області (2014)
Збірник / За редакцією Корисько Г.М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2015. – 76c.

Міститься інформація про стан інноваційної діяльності промислових підприємств області: кількість інноваційно активних підприємств, обсяг витрат на інноваційну діяльність в промисловості за напрямами та джерелами фінансування, обсяги реалізації інноваційної продукції, впровадження нововведень у промисловості. Також наводяться статистичні дані про створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності на підприємствах Львівщини. Дані наведені за видами економічної діяльності в розрізі районів та міст обласного значення, а також регіонів України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Інноваційна діяльність у Львівській області (2014)


5. Наукова діяльність у Львівській області (2013)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2014. – 77c.

Наводяться статистичні дані про структуру наукових організацій, чисельність та склад наукового потенціалу, матеріально-технічну базу науки, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок. Інформація подається як у цілому по області, так і в розрізі районів і міст обласного значення, форм власності, типів організацій та секторів науки.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Наукова діяльність у Львівській області (2013)


6. Інноваційна діяльність у Львівській області (2013)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2014. – 60c.

Міститься інформація про стан інноваційної діяльності промислових підприємств області: кількість інноваційно активних підприємств, обсяг витрат на інноваційну діяльність в промисловості за напрямами та джерелами фінансування, обсяги реалізації інноваційної продукції, впровадження нововведень у промисловості. Також наводяться статистичні дані про створення та використання високих технологій та об’єктів права інтелектуальної власності на підприємствах Львівщини. Дані наведені за видами економічної діяльності в розрізі районів та міст обласного значення, а також регіонів України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Інноваційна діяльність у Львівській області (2013)


7. Наукова діяльність у Львівській області (2012)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2013. – 77c.

Наводяться статистичні дані про структуру наукових організацій, чисельність та склад наукового потенціалу, матеріально-технічну базу науки, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок. Інформація подається як у цілому по області, так і в розрізі районів і міст обласного значення, форм власності, типів організацій та секторів науки.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Наукова діяльність у Львівській області (2012)


8. Інноваційна діяльність у Львівській області (2012)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2013. – 65c.

Міститься інформація про стан інноваційної діяльності промислових підприємств області: кількість інноваційно активних підприємств, обсяг витрат на інноваційну діяльність в промисловості за напрямами та джерелами фінансування, обсяги реалізації інноваційної продукції, впровадження нововведень у промисловості. Також наводяться статистичні дані про створення та використання високих технологій та об’єктів права інтелектуальної власності на підприємствах Львівщини. Дані наведені за видами економічної діяльності в розрізі районів та міст обласного значення, а також регіонів України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Інноваційна діяльність у Львівській області (2012)


9. Інноваційна діяльність у Львівській області (2011)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2012. – 65c.

У збірнику міститься інформація про стан інноваційної діяльності промислових підприємств області: кількість інноваційно активних підприємств, обсяг витрат на інноваційну діяльність в промисловості за напрямами та джерелами фінансування, реалізацію інноваційної продукції, впровадження нововведень у промисловості. Дані наведені за видами економічної діяльності в розрізі районів та міст обласного значення, а також регіонів України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Інноваційна діяльність у Львівській області (2011)


10. Наукова діяльність на Львівщині (2011)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2012. – 77c.

Наводяться статистичні дані про структуру наукових організацій, чисельність та склад наукового потенціалу, матеріально-технічну базу науки, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок. Інформація подається як у цілому по області, так і в розрізі районів і міст обласного значення, форм власності, типів організацій та секторів науки.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Наукова діяльність на Львівщині (2011)


11. Наукова діяльність на Львівщині (2010)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2011. – 77c.

У виданні наводяться статистичні дані про структуру наукових організацій, чисельність та склад наукового потенціалу, матеріально-технічну базу науки, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок. Інформація подається як у цілому по області, так і в розрізі районів і міст обласного значення, форм власності, типів організацій та секторів науки.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Наукова діяльність на Львівщині (2010)


12. Інноваційна діяльність у Львівській області (2010)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2011. – 65c.

У виданні міститься інформація про стан інноваційної діяльності промислових підприємств області: кількість інноваційно активних підприємств, обсяг витрат на інноваційну діяльність в промисловості за напрямами та джерелами фінансування, реалізацію інноваційної продукції, впровадження нововведень у промисловості. Наведені показники, що характеризують патентну і ліцензійну роботу підприємств області: надходження та використання об’єктів інтелектуальної власності та раціоналізаторських пропозицій, витрати, що пов’язані з охороною прав, продаж та придбання ліцензій на об’єкти інтелектуальної власності. Дані наведені за видами економічної діяльності в розрізі районів та міст обласного значення, а також регіонів України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Інноваційна діяльність у Львівській області (2010)


13. Наукова діяльність у Львівській області (2009)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2010. – 86c.

У виданні наводяться статистичні дані про структуру наукових організацій, чисельність та склад наукового потенціалу, матеріально-технічну базу науки, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок. Інформація подається як у цілому по області, так і в розрізі районів і міст обласного значення, форм власності, типів організацій та секторів науки.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Наукова діяльність у Львівській області (2009)


14. Інноваційна діяльність у Львівській області (2009)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2010. – 98c.

У виданні міститься інформація про стан інноваційної діяльності промислових підприємств області: кількість інноваційно активних підприємств, обсяг витрат на інноваційну діяльність в промисловості за напрямами та джерелами фінансування, реалізацію інноваційної продукції, впровадження нововведень у промисловості. Наведені показники, що характеризують патентну і ліцензійну роботу підприємств області: надходження та використання об’єктів інтелектуальної власності та раціоналізаторських пропозицій, витрати, що пов’язані з охороною прав, продаж та придбання ліцензій на об’єкти інтелектуальної власності. Дані наведені за видами економічної діяльності в розрізі районів та міст обласного значення, а також регіонів України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Інноваційна діяльність у Львівській області (2009)


15. Наукова діяльність на Львівщині (2008)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2009. – 85c.

У збірнику наводяться статистичні дані про структуру наукових організацій, чисельність та склад наукового потенціалу, матеріально-технічну базу науки, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок. Інформація подається як у цілому по області, так і в розрізі районів і міст обласного значення, форм власності, типів організацій та секторів науки.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Наукова діяльність на Львівщині (2008)


16. Інноваційна діяльність у Львівській області (2008)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2009. – 100c.

У збірнику міститься інформація про стан інноваційної діяльності промислових підприємств області: кількість інноваційно активних підприємств, обсяг витрат на інноваційну діяльність в промисловості за напрямами та джерелами фінансування, реалізацію інноваційної продукції, впровадження нововведень у промисловості.
Наведені показники, що характеризують патентну і ліцензійну роботу підприємств області: надходження та використання об’єктів інтелектуальної власності та раціоналізаторських пропозицій, витрати, що пов’язані з охороною прав, продаж та придбання ліцензій на об’єкти інтелектуальної власності.
Дані наведені за видами економічної діяльності в розрізі районів та міст обласного значення, а також регіонів України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Інноваційна діяльність у Львівській області (2008)


17. Наукова діяльність на Львівщині (2007)
Збірник / За редакцією Кармазина М.М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2008. – 80c. 
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Наукова діяльність на Львівщині (2007)


18. Інноваційна діяльність у Львівській області (2007)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2008. – 112c. 
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Інноваційна діяльність у Львівській області (2007)


 Бланки статистичної звітності, інструкції та роз'яснення
1. Форма № 3-наука (річна)
2. Форма №ІНН (один раз на два роки)


ІННОВАЦІЇ: Паспорт галузі
Коротко про інновації у Львівській області.Контакт
Наука
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
Рихальська І.С.
  (032) 258-59-78
електронна пошта  e-mail: ve@lv.ukrstat.gov.ua

Інновації
Відділ аналізу даних статистики виробництва
Купчик Г.I.
  (032) 258-59-24
електронна пошта  e-mail: ve@lv.ukrstat.gov.ua
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2019
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi