Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
СтатБанк
База даних »
Паспорт регіону »
Для респондентів »
Оголошення »
Статистична інформація »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Тематичні розділи »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Бібліотека »
Регіон у фокусі »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Переписи »
Населення України »
Міжнародне
співробітництво »Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудитузбільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Бази даних »
Головна СтатБанк »   Календар оприлюднення інформації у БАЗІ ДАНИХ на офіційному сайті
Головного управління статистики у Львівській області у 2018 році

  Назва Дата оприлюднення
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
 
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
  Демографічне навантаження на населення у віці 15-64 роки (1)             25          
  Демографічне навантаження на населення у віці 15-64 роки (1,2)             25          
  Коефіцієнти народжуваності за віковими групами матері (1)             25          
  Коефіцієнти смертності за основними класами причин (1)             25          
  Коефіцієнти смертності за статтю та віковими групами (1)             25          
  Кількість адміністративно-територіальних одиниць (1,2)     13                  
  Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (+/-) населення (1,2,3) 19 21 20 19 21 19 19 20 19 19 20 19
  Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (скорочення) населення (1,2)             2          
  Кількість наявного населення (1,2,3) 19 21 20 19 21 19 19 20 19 19 20 19
  Кількість померлих дітей у віці до 1 року (1,2,3) 19 21 20 19 21 19 19 20 19 19 20 19
  Кількість постійного населення (1,2,3) 19 21 20 19 21 19 19 20 19 19 20 19
  Міграційний рух населення (1)   26                    
  Нетто-показник відтворення населення (1)             25          
  Основні демографічні показники (1) 19 21 19 18 21 18 18 20 20 19 20 19
  Основні демографічні показники (1)             2          
  Розподіл живонароджених за віком матері (1)             25          
  Розподіл народжених за порядком народження дитини у сім`ї (1)             25          
  Розподіл наявного населення за типом поселень (1)             2          
  Розподіл наявного населення за типом поселень (1,2)             2          
  Розподіл одружених за віком та дошлюбним станом подружжя (1)             25          
  Розподіл померлих дітей у віці до 1 року за основними класами причин (1)             25          
  Розподіл померлих за статтю та віковими групами (1)             25          
  Розподіл померлих за статтю, віковими групами та причинами смерті (1)             25          
  Розподіл постійного населення за статтю та типом поселень (1)             2          
  Розподіл постійного населення за статтю та типом поселень (1,2)             2          
  Розподіл постійного населення за статтю, віковими групами та типом поселень (1,2)             25          
  Розподіл постійного населення за статтю, основними віковими групами та типом поселень (1)             25          
  Сальдо міграції (1,2,3) 19 21 20 19 21 19 19 20 19 19 20 19
  Середньорічна чисельність населення (1)             2          
  Середня очікувана тривалість життя при народженні (1)             25          
  Середній та медіанний вік населення (1)             25          
  Середній та медіанний вік населення (1,2)             25          
  Смертність дітей у віці до 1 року (1)             25          
  Смертність дітей у віці до 1 року (1,2)             25          
  Сумарний коефіцієнт народжуваності (1)             25          
  Територія і щільність наявного населення (1)             2          
  Територія і щільність наявного населення (1,2)             2          
  Формування приросту (скорочення) чисельності наявного населення за типом поселень (1)             2          
  Формування приросту (скорочення) чисельності наявного населення за типом поселень (1,2)             2          
  Шлюби (1,2)             2          
  Шлюби та розлучення (1)             2          
  Шлюбність та розлучуваність (1,2,3) 19 21 20 19 21 19 19 20 19 19 20 19
Зайнятість та безробіття
  Кількість безробітних зареєстрованих у державній службі зайнятості (1,2)   19                    
  Кількість економічно активного та неактивного населення (1)     30     27     28     28
  Кількість економічно активного та неактивного населення у віці 15-70 років (1)             31          
  Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості (1)   19                    
  Основні показники зареєстрованого ринку праці (1)   19                    
  Попит та пропозиція робочої сили (1) 16 16 16 16 16 15 16 16 17 16 16 17
  Потреба роботодавців у працівниках за видами економічної діяльності (1)   19                    
  Працевлаштування зареєстрованих безробітних за видами економічної діяльності (1)   19                    
  Рівні економічної активності, зайнятості та безробіття населення (1)     30     27     28     28
  Рівні економічної активності, зайнятості та безробіття у віці 15-70 років (1)             31          
  Середньооблікова кількість штатних працівників (1,2)   23                    
Оплата праці та соціально-трудові відносини
  Індекси номінальної і реальної заробітної плати (1) 31 28 30   3 27 31 31 28 31 30 28
  Індекси реальної заробітної плати (1) 31 28 30   3 27 31 31 28 31 30 28
  Заборгованість з виплати заробітної плати (1) 31 23 30   3 27 31 31 28 31 30 28
  Заборгованість з виплати заробітної плати (1)   23                    
  Середньомісячна номінальна заробітна плата (1,2) 23                      
  Середньомісячна номінальна заробітна плата (1,2)   26     25     28     28  
  Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (1) 31 23 30   3 27 31 31 28 31 30 28
  Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (1)   23                    
  Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами промислової діяльності (1) 23                      
  Середньомісячна номінальна заробітна плата, індекси номінальної і реальної заробітної плати (1)   23                    
  Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (1) 31 28 30   3 27 31 31 28 31 30 28
Освіта
  Вищі навчальні заклади (1)                       27
  Вчителі у денних загальноосвітніх навчальних закладах (1,2)       2                
  Денні загальноосвітні навчальні заклади (1,2)       2                
  Дошкільні навчальні заклади (1,2)         10              
  Загальноосвітні навчальні заклади (1)       2                
  Загальноосвітні навчальні заклади (1,2)       2                
  Змінність занять у денних загальноосвітніх навчальних закладах (1,2)       2                
  Кількість осіб, які навчалися у навчальних закладах (1)       2                
  Професійно-технічні навчальні заклади (1,2)       2                
  Підготовка аспірантів та докторантів (1)     5                  
  Учні у денних загальноосвітніх навчальних закладах (1,2)       2                
Охорона здоров'я
  Заклади охорони здоров'я (1,2)             2          
  Захворюваність населення за класами хворіб (1)             2          
  Захворюваність населення на окремі види хворіб (1)             2          
  Медичні кадри закладів охорони здоров'я (1,2)             2          
Доходи та умови життя
  Диференціація життєвого рівня населення (1)                       7
  Розподіл домогосподарств за кількістю їх членів (1)                       7
  Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (1)                       7
  Структура грошових витрат домогосподарств (1)                       7
  Структура грошових витрат домогосподарств на харчування (1)                       7
  Структура грошових доходів домогосподарств (1)                       7
  Структура сукупних витрат домогосподарств (1)                       7
  Структура сукупних ресурсів домогосподарств (1)                       7
  Сукупні витрати домогосподарств (1)                       7
  Сукупні ресурси домогосподарств (1)                       7
Соціальний захист
  Кількість осіб з інвалідністю (1)           18            
  Кількість осіб з інвалідністю (1,2)           18            
  Кількість пенсіонерів (1)           18            
  Кількість пенсіонерів (1,2)           18            
  Середній розмір призначеної місячної пенсії (1,2)           18            
  Усиновлені діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (1)         16              
Населені пункти та житло
  Житловий фонд (1)             2          
  Забезпеченість населення житлом (1,2)             2          
  Загальна площа житлового фонду (1,2)             2          
  Рівень обладнання загальної площі житлового фонду (1)             2          
  Рівень обладнання загальної площі житлового фонду (1,2)             2          
Правосуддя та злочинність
  Адміністративні правопорушення (1)       4                
  Відомості про пожежі (1)           4            
  Засуджені за кримінальні злочини (1)           4            
  Кримінальні злочини (1) 30                      
  Кримінальні злочини (1,2) 30                      
  Нотаріальна діяльність (1)           4            
  Судочинство (1)           4            
Культура
  Заклади культури клубного типу (1,2)         21              
  Заклади культури та мистецтва (1)         21              
  Засоби масової інформації та книговидання (1)           18            
  Масові та універсальні бібліотеки (1,2)         21              
  Спортивні споруди (1)         21              
  Спортивні споруди (1,2)         21              
  Спортивні школи для дітей (1)         21              
  Школи естетичного виховання (1)         21              
Політична та інша суспільна діяльність
  Релігійні громади за конфесіями (1,2)           4            
  Релігійні організації (1)           4            
Економічна статистика
Макроекономічна статистика
  Індекси валової доданої вартості за видами економічної діяльності (попередній рік=100%) (1)             11          
  Валова додана вартість за видами економічної діяльності (1)             11          
  Валовий регіональний продукт (1)     30                  
  Доходи населення (1)         4              
  Доходи і витрати населення за видами (за фактичними цінами) (1)         4              
  Структура валової доданої вартості за видами економічної діяльності (1)             11          
  Структура доходів і витрат населення за видами (1)         4              
Діяльність підприємств
  Окремі показники діяльності суб'єктів господарювання (1)           26       23    
  Основні структурні показники діяльності підприємств-юридичних осіб за видами економічної діяльності (1)           26       23    
  Основні структурні показники діяльності підприємств-юридичних осіб за містами та районами (1,2)           26       23    
  Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності (1)                     12  
  Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності (1)                     12  
  Рентабельність операційної діяльності підприємств за містами обласного значення та районами (1,2)                     12  
  Структура балансу великих та середніх підприємств (1)           27     26     26
  Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності. Активи (1)                     12  
  Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності. Баланс (1)                     12  
  Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності. Пасиви (1)                     12  
  Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (1)           27     26     26
  Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності (1)           27     26     26
  Фінансовий результат підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності з урахуванням банків (1)                     12  
  Фінансовий результат підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності (1)                     12  
  Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств (1)           27     26     26
  Фінансові результати діяльності підприємств (1)                     12  
  Фінансові результати підприємств до оподаткування за містами обласного значення та районами (1,2)                     12  
Послуги
  Обсяг реалізованих послуг за основними видами економічної діяльності (1)   27                    
  Обсяг реалізованих послуг у містах та районах (1,2)   27                    
  Обсяги реалізованих послуг за основними видами економічної діяльності (1)   27     30     28     27  
  Основні показники діяльності підприємств сфери послуг (1)   27                    
  Основні показники діяльності підприємств сфери послуг (1)   27     30     28     27  
Внутрішня торгівля
  Залишки світлих нафтопродуктів і газу на АЗС (1) 25 27 27 25 25 26 25 27 25 25 27 26
  Оборот роздрібної торгівлі (1) 23 21 21 23 22 21 23 21 21 23 21 21
  Обсяг обороту роздрібної торгівлі (1)       4                
  Обсяг оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (1)         14 15     17     17
  Оптовий продаж окремих товарів (1)         14              
  Оптовий товарооборот підприємств за містами та районами (1,2)         14              
  Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (1)         14              
  Продаж світлих нафтопродуктів і газу через мережу АЗС (1) 25 27 27 25 25 26 25 27 25 25 27 26
  Продаж світлих нафтопродуктів і газу через мережу АЗС (1) 25                      
  Роздрібний продаж окремих продовольчих товарів у роздрібній торгівлі підприємств (1)       4                
  Роздрібний товарооборот підприємств (1) 23 21 21 23 22 21 23 21 21 23 21 21
  Роздрібний товарооборот підприємств за містами та районами (1,2)         17              
  Спеціалізація мережі роздрібної торгівлі підприємств (1)         17              
  Торгова мережа підприємств роздрібної торгівлі за містами та районами (1,2)       19                
Капітальні інвестиції
  Капітальні інвестиції (1)         11              
  Капітальні інвестиції (1)   27     29     28     27  
  Капітальні інвестиції за видами активів (1)   27     29     28     27  
  Капітальні інвестиції за видами активів (1)         11              
  Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (1)   27     29     28     27  
  Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (КВЕД 2010) (1)         11              
  Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (1)   27     29     28     27  
  Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (1)         11              
  Капітальні інвестиції у містах та районах (1,2)   27     29     28     27  
  Капітальні інвестиції у містах та районах (1,2)         11              
  Надходження прямих іноземних інвестицій за видами їх здійснення (1)     2                  
  Прямі іноземні інвестиції (1)     2                  
  Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності (КВЕД 2010) (1)     2                  
  Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності (КВЕД 2010) (1)     2     1   31     30  
  Прямі іноземні інвестиції за країнами світу (1)     2     1   31     30  
  Прямі іноземні інвестиції за країнами світу (1)     2                  
  Прямі іноземні інвестиції за угрупуваннями країн (1)     2     2   31     30  
  Прямі іноземні інвестиції за угрупуваннями країн (1)     2                  
  Прямі іноземні інвестиції у міста та райони (1,2)     2     1   31     30  
  Прямі іноземні інвестиції у міста та райони (1,2)     2                  
Сільське господарство
  Індекси сільськогосподарської продукції (1) 17 15 16 16 17 1 19 17 19 19 19 17
  Індекси сільськогосподарської продукції (1) 24         1            
  Виробництво основних видів продукції рослинництва за категоріями господарств (1)     28       18 17 18 18 19  
  Виробництво основних видів продукції тваринництва (1) 16 14 15 13 16 14 13 14 13 12 14 13
  Виробництво основних видів продукції тваринництва (1)     12   21              
  Виробництво основних видів продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах (0,1,2)         21              
  Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції на одну особу (1)         21              
  Виробництво основних сільськогосподарських культур (1)   1 28                  
  Виробництво основних сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємствах (0,1,2)     28                  
  Добування водних біоресурсів (1)   20                    
  Кількість сільськогосподарських тварин (1) 16 14 15 13 16 14 13 14 13 12 14 13
  Кількість сільськогосподарських тварин (1)     12   21              
  Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах (0,1,2)         21              
  Обсяги реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) (1,2)     2                  
  Обсяги та індекси сільськогосподарської продукції у сільськогосподарстьких підприємствах у постійних цінах 2010 року (0,1,2)           1            
  Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (0,1)       18                
  Основні показники ведення мисливського господарства (0,1)       16                
  Посівні площі основних сільськогосподарських культур (1)   1 28                  
  Посівні площі основних сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємствах (0,1,2)     28                  
  Продукція сільського господарства у постійних цінах 2010 року (1) 24         1            
  Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах (1)           8            
  Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах (1)           8            
  Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (1)   22 22 24 23 21 23 21 21 24 21 21
  Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) (0,1,2)     2                  
  Споживання основних продуктів харчування населенням (на одну особу за рік) (0,1)               2        
  Урожайність основних сільськогосподарських культур (1)   1 28                  
  Урожайність основних сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємтсвах (0,1,2)     28                  
  Фонд споживання основних продуктів харчування населенням (0,1)               2        
Енергетика
  Використання основних видів палива (1) 26 27 27 27 29 26 26 27 26 26 27 26
  Використання палива за видами (1)           20            
  Використання палива за видами економічної діяльності (КВЕД-2010) (1)           20            
  Використання теплоенергії та електроенергії за видами економічної діяльності (КВЕД-2010) (1)           20            
  Використання теплоенергії та електроенергії у містах обласного значення і районах (1,2)           20            
  Витрати основних видів палива за напрямами використання (1)           20            
  Запаси основних видів палива (1) 26 27 27 27 29 26 26 27 26 26 27 26
  Реалізація населенню окремих видів палива (1)           20            
Промисловість
  Індекси промислової продукції за видами діяльності (відповідний місяць попереднього року=100%) (КВЕД 2010) (1) 24 26 23 24 24 25 24 23 24 24 23 26
  Індекси промислової продукції за видами діяльності (відповідний період попереднього року=100%) (КВЕД 2010) (1) 24 26 23 24 24 25 24 23 24 24 23 26
  Індекси промислової продукції за видами діяльності (попередній місяць=100%) (КВЕД 2010) (1) 24 26 23 24 24 25 24 23 24 24 23 26
  Індекси промислової продукції за видами діяльності (попередній рік=100%) (КВЕД 2010) (1)   26                    
  Виробництво окремих видів промислової продукції (1)             17          
  Виробництво промислової продукції за видами (1) 24 26 23 24 24 25 17 23 24 24 23 26
  Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (КВЕД 2010) (1)           27       31    
  Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (КВЕД 2010) (1) 5 5 6 4 7 5 5 6 5 4 5 5
  Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (КВЕД 2010) (1) (уточнені дані)     13                  
  Структура обсягів реалізованої промислової продукції за видами діяльності (КВЕД 2010) (1) 5 5 6 4 7 5 5 6 5 4 5 5
  Структура обсягів реалізованої промислової продукції за видами діяльності (КВЕД 2010) (1) (уточнені дані)     13                  
Будівництво
  Індекс будівельної продукції (відповідний період попереднього року=100%) (1) 24 26 26 25 24 25 24 23 24 24 23 22
  Індекси будівельної продукції за видами (попередній рік=100%) (1)   26                    
  Кількість та середній розмір збудованих квартир (1)   28                    
  Обсяг виконаних будівельних робіт (1)   26                    
  Обсяг виконаних будівельних робіт (1) 24 26 26 25 24 25 24 23 24 24 23 22
  Обсяги та індекси будівельної продукції за видами (1) 24 26 26 25 24 25 24 23 24 24 23 22
  Прийняття в експлуатацію житла (1) (1990-)         31              
  Прийняття в експлуатацію житла (1) (1995-)         31              
  Прийняття в експлуатацію житла за типами поселень (1)   28                    
  Прийняття в експлуатацію житла у містах та районах (1,2)   28                    
  Прийняття в експлуатацію нового житла за видами (1)   28     31     29     28  
  Прийняття в експлуатацію нового житла у містах та районах (1,2)   28     31     29     28  
  Прийняття в експлуатацію об'єктів соціальної сфери (1)   28                    
Транспорт
  Індекси обсягів перевезених вантажів за видами транспорту (попередній рік=100%) (1)         15              
  Індекси обсягів перевезених пасажирів за видами транспорту (попередній рік=100%) (1)         15              
  Довжина шляхів сполучення загального користування (1)         15              
  Дорожньо-транспортні пригоди та потерпілі у них (1)         15              
  Перевезення вантажів за видами транспорту (1) 24 22 22 24 23 22 24 22 24 24 22 26
  Перевезення вантажів за видами транспорту (1)         15              
  Перевезення пасажирів за видами транспорту (1) 24 22 22 24 23 22 24 22 24 24 22 26
  Перевезення пасажирів за видами транспорту (1)         15              
Туризм
  Готелі та аналогічні заклади розміщування (1)       26                
  Готелі та аналогічні заклади розміщування (1,2)       26                
  Колективні заклади розміщування (1)       26                
  Кількість туристів та екскурсантів, обслужених суб'єктами туристичної діяльності (1)       26                
  Літні дитячі заклади оздоровлення та відпочинку (1)                     6  
  Літні дитячі заклади оздоровлення та відпочинку (1,2)                     6  
  Розподіл туристів – громадян України за країнами їх подорожі (1)       26                
  Розподіл іноземних туристів за країнами світу (1)       26                
  Спеціалізовані заклади розміщування (1)       26                
  Спеціалізовані заклади розміщування (1,2)       26                
Навколишнє середовище
  Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення (1)       26                
  Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення (1,2)       26                
  Водовідведення у поверхневі водні об'єкти (1,2)         25              
  Земельний фонд за видами угідь (1,2)           27            
  Капітальні інвестиції на охорону та раціональне використання природних ресурсів (1)         29              
  Основні показники використання і відведення води (1)         25              
  Основні показники охорони атмосферного повітря (1)       26                
  Основні показники поводження з відходами І-ІV класів небезпеки (1,2)         25       28      
  Площа сільськогосподарських угідь (1,2)           27            
  Поточні витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів (1)         29              
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
  Імпорт послуг за країнами (1)         31              
  Імпорт товарів за країнами (1)           1            
  Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами з основними країнами-партенарми (1)   15     16     15     15  
  Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами з основними країнами-партнерами (1) 16 15 19 17 16 15 17 15 17 17 15 17
  Експорт послуг за країнами (1)         31              
  Експорт товарів за країнами (1)           1            
  Експорт-імпорт послуг (1)   15     16     15     15  
  Експорт-імпорт товарів (1) 16 15 19 17 16 15 17 15 17 17 15 17
  Зовнішня торгівля послугами (1)         31              
  Зовнішня торгівля послугами за районами та містами (1,2)         31              
  Зовнішня торгівля товарами (1)           1            
  Зовнішня торгівля товарами за районами та містами (1,2)           1            
  Обсяги експорту та імпорту окремих товарів (1)           1            
  Структура експорту послуг за видами (1)         31              
  Структура експорту-імпорту послуг (1)   15     16     15     15  
  Структура імпорту послуг за видами (1)         31              
  Товарна структура експорту (1)           1            
  Товарна структура зовнішньої торгівлі (1) 16 15 19 17 16 15 17 15 17 17 15 17
  Товарна структура імпорту (1)           1            
Ціни
  Індекси споживчих цін (2000 рік=100%) (0,1) 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
  Індекси споживчих цін (2005 рік=100%) (0,1) 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
  Індекси споживчих цін (відповідний місяць попереднього року=100%) (0,1) 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
  Індекси споживчих цін (відповідний період попереднього року=100%) (0,1) 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
  Індекси споживчих цін (грудень попереднього року=100%) (0,1) 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
  Індекси споживчих цін (грудень попереднього року=100%) (1) 12                      
  Індекси споживчих цін (попередній місяць=100%) (0,1) 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
  Індекси споживчих цін за основними групами споживання (грудень попереднього року=100%) (0,1) 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
  Індекси споживчих цін за основними групами споживання (грудень попереднього року=100%) (1) 12                      
  Індекси споживчих цін за основними групами споживання (попередній місяць=100%) (0,1) 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
  Індекси споживчих цін за основними групами споживання у 2018 році (відповідний місяць попереднього року=100%) (1) 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
  Індекси споживчих цін за основними групами споживання у 2018 році (попередній місяць=100%) (1) 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
  Моніторинг цін на споживчі товари і послуги 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
  ТОП-5 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
Наука, технології та інновації
  Інноваційна активність промислових підприємств (1)       17                
  Інноваційна активність промислових підприємств за видами економічної діяльності (1)       17                
  Внутрішні витрати підприємств на виконання наукових досліджень і розробок за видами витрат (1)         14              
  Внутрішні витрати підприємств на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт та джерелами фінансування (1)         14              
  Впровадження інновацій промисловими підприємствами за видами економічної діяльності (1)       17                
  Дослідники у наукових дослідженнях та розробках (1)         14              
  Наукові кадри за галузями наук (1)         14              
  Наукові кадри за категоріями персоналу (1)         14              
  Наукові кадри за рівнем освіти (1)         14              
  Обсяг інноваційних витрат у промисловості за джерелами фінансування (1)       17                
  Обсяг інноваційних витрат у промисловості за напрямами (1)       17                
Інформаційне суспільство
  Абоненти телекомунікацій (1)   22                    
  Абоненти телекомунікацій (1)   22     22     22     22  
  Відправлення продукції пошти та зв'язку (1)   22                    
  Доходи від надання послуг пошти та зв'язку (1)   22                    
  Доходи від надання послуг пошти та зв'язку (1)   22     22     22     22  
  Доходи та індекси доходів від надання послуг пошти та зв'язку (1)   22                    
  Основні телефонні апарати (1)   22                    
Багатогалузева статистична інформація
Комплексна статистика
  Індекси основних соціально-економічних показників міста Львова (попередній рік=100%)               22        
  Основні соціально-економічні показники міста Львова               22        
  Основні соціально-економічні показники міста Львова – Інвестиції     1   31     30     29  
  Основні соціально-економічні показники міста Львова – Будівництво 24 26 26 25 24 25 24 23 24 24 23 22
  Основні соціально-економічні показники міста Львова – Зовнішня торгівля послугами   15     16     15     15  
  Основні соціально-економічні показники міста Львова – Зовнішня торгівля товарами 16 15 19 17 16 15 17 15 17 17 15 17
  Основні соціально-економічні показники міста Львова – Оплата праці   26     25     28     28  
  Основні соціально-економічні показники міста Львова – Основні демографічні показники 19 21 20 19 21 19 19 20 19 19 20 19
  Основні соціально-економічні показники міста Львова – Прийняття в експлуатацію нового житла за видами   28     31     29     28  
  Основні соціально-економічні показники міста Львова – Промисловість 5 5 6 4 7 5 5 6 5 4 5 5
  Основні соціально-економічні показники міста Львова – Торгівля       19   27     27     27
  Основні соціально-економічні показники міста Львова – Транспорт 24 21 21 23 23 21 23 22 21 23 21 21
  Основні соціально-економічні показники міста Львова – Фінанси           27     26     26
  Частка міста Львова у Львівській області               22        

Використані скорочення:
   Територіальний рівень розкритя інформації:
   (0)=Україна
   (1)=Області та міста державного значення
   (2)=Райони та міста обласного значення
   (3)=Сільради, міста, смт
   (4)=Села
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2019
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi