Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi |
Головна Тематичні розділи » Макроекономічні показники

Макроекономічні показники

 • Новини
 • Таблиці
 • Графіка
 • Бази даних
 • Публікації
 • Методологія
 • Інфографіка
23.01.2018 - експрес-випуск № 10
Реальний наявний дохід населення Львівської області у 2016 році відносно 2015 року зріс на 3,4%.
11.07.2017 - експрес-випуск № 162
У 2016 році у Львівській області індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту становив 99,3%, валової доданої вартості – 99,5%.
05.05.2017 - експрес-випуск № 98
Реальний наявний дохід населення Львівської області У 2016 році порівняно з 2015 роком зріс на 2,5%.

 • Таблиця Валовий регіональний продукт (Y)
 • Таблиця Індекси валової доданої вартості за видами економічної діяльності (попередній рік=100%) (Y)
 • Таблиця Доходи населення (Y)

Валовий регіональний продукт
  Львівська область
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Валовий регіональний продукт, млн.грн. 416555210361962633297292394690
Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу, грн. 163532049024387249372873137338
Індекс валового регіонального продукту, % до попереднього року 102.3108.7102.098.8100.995.3
Примітки:
Актуалізація інформації вiдбувається із запізненням на рік.

Індекси валової доданої вартості за видами економічної діяльності (попередній рік =100%)
  Львівська область
2012 2013 2014 2015
Всього 102.1101.0100.595.6
Сільське, лісове та рибне господарство 103.3100.6105.397.4
добувна промисловість і розроблення кар`єрів 82.5101.4100.196.3
переробна промисловість 100.098.3102.090.6
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 125.096.689.9113.9
водопостачання; каналізація, поводження з відходами 56.7114.892.571.6
Будівництво 80.691.190.5106.0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 105.698.893.573.1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність 97.5103.299.8107.4
Тимчасове розміщування й організація харчування 117.795.1106.4113.8
Інформація та телекомунікації 102.9107.397.699.8
Фінансова та страхова діяльність 87.7115.499.773.7
Операції з нерухомим майном 116.8107.4102.2115.7
Професійна, наукова та технічна діяльність 112.2103.2108.185.7
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 133.591.0121.1102.7
Державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування 101.699.7113.0108.3
Освіта 105.1100.3101.0100.8
Охорона здоров`я та надання соціальної допомоги 102.997.498.4100.7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 132.0105.5101.389.4
Надання інших видів послуг 97.4101.5103.6101.0
Примітки:
Актуалізація інформації вiдбувається із запізненням на рік.

Доходи населення
  Львівська область
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Доходи усього, млн. грн. 548386360272828757627937895690112628
Наявний дохід усього, млн. грн 42064488335587858762598877296685332
Наявний дохід на одну особу, грн. 16514192042199223138235952877233674
Реальний наявний дохід, у % до попереднього року 113.2107.5112.6106.190.279.9102.5

Умовні позначення:
(Y,Q,M) - часова ознака: (РІК,КВАРТАЛ,МІСЯЦЬ)
 • Графік Індекси валового регіонального продукту (попередній рік=100%) (Y)
 • Графік Структура валової доданої вартості за видами економічної діяльності (Y)
 • Графік Індекси реального наявного доходу населення (попередній рік=100%) (Y)
 • Графік Структура доходів населення за видами (Y)

 Індекси валового регіонального продукту у Львівській області
(попередній рік=100%)

 Структура валової доданої вартості за видами економічної діяльності у Львівській області
у 2015 році

 Індекси реального наявного доходу населення у Львівській області
(попередній рік=100%)

 Структура доходів населення за видами у Львівській області
у 2016 році

Умовні позначення:
(Y,Q,M) - часова ознака: (РІК,КВАРТАЛ,МІСЯЦЬ)

Тема  Національні рахунки (10)


1

1. Доходи та витрати населення Львівської області (2013)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2015. – 36c.

У збірнику наведено дані щодо обсягів та структури доходів і витрат та заощаджень в динаміці. В окремому розділі подається інформація про показники доходів і витрат населення за регіонами України.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Доходи та витрати населення Львівської області (2013)


2. Валовий регіональний продукт Львівської області (2013)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2015. – 51c.

Подаються дані про основні макроекономічні показники області – валовий регіональний продукт та валову додану вартість за видами економічної діяльності, структуру та динаміку випуску товарів та послуг, валової доданої вартості. Дані наводяться за 2013 та попередні роки. Окремі показники подаються у порівнянні із загальнодержавними та показниками інших регіонів України. Крім табличних даних, збірник містить аналітичну частину.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2013)


3. Доходи та витрати населення Львівської області (2012)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2014. – 32c.

У збірнику наведено дані щодо обсягів та структури доходів і витрат та заощаджень в динаміці. В окремому розділі подається інформація про показники доходів і витрат населення за регіонами України.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Доходи та витрати населення Львівської області (2012)


4. Валовий регіональний продукт Львівської області (2012)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2014. – 52c.

Подаються дані про основні 2 області – валовий регіональний продукт та валову додану вартість за видами економічної діяльності, структуру та динаміку випуску товарів та послуг, валової доданої вартості. Дані наводяться за 2012 та попередні роки. Окремі показники подаються у порівнянні із загальнодержавними та показниками інших областей України.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2012)


5. Валовий регіональний продукт Львівської області (2011)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2013. – 48c.

Подаються дані про основні макроекономічні показники області – валовий регіональний продукт та валову додану вартість за видами економічної діяльності, структуру та динаміку випуску товарів та послуг, валової доданої вартості. Дані наводяться за 2011 та попередні роки. Окремі показники подаються у порівнянні із загальнодержавними та показниками інших областей України.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2011)


6. Валовий регіональний продукт Львівської області (2010)
Збірник / За редакцією Корисько Г.М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2012. – 46c.

Подаються дані про основні макроекономічні показники області – валовий регіональний продукт та валову додану вартість за видами економічної діяльності. Дані наводяться за 2010 та попередні роки. Окремі показники подаються у порівнянні із загальнодержавними та показниками інших областей України.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2010)


7. Валовий регіональний продукт Львівської області (2009)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2011. – 54c.

У виданні подаються дані про основні макроекономічні показники області – валовий регіональний продукт та валову додану вартість за видами економічної діяльності. Дані наводяться за 2009 та попередні роки. Окремі показники подаються у порівнянні із загальнодержавними та показниками інших областей України.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2009)


8. Валовий регіональний продукт Львівської області (2008)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2010. – 54c.

У виданні подаються дані про основні макроекономічні показники області – валовий регіональний продукт та валову додану вартість за видами економічної діяльності. Дані наводяться за 2008 та попередні роки. Окремі показники подаються у порівнянні із загальнодержавними та показниками інших областей України.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2008)


9. Валовий регіональний продукт Львівської області (2007)
Збірник / За редакцією Матковського С.О. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2009. – 55c. 

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2007)


10. Валовий регіональний продукт Львівської області (2006)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2008. – 48c. 

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2006)
Контакт
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи
Сотнікова Л.В.
  (032) 258-59-28
електронна пошта  e-mail: ve@lv.ukrstat.gov.ua
© ГУСуЛО, 2001-2018
Обов'язкове посилання на джерело