Демографічна ситуація
Ринок праці
Освіта і наука
Охорона здоров'я
Фізична культура і спорт
Злочинність та правосуддя


Освіта і наука

Освіта і
наука

Ґендерний паритет у закладах освіти:

У закладах освіти у 2020 році кількість жінок та чоловіків розподілена по-різному.

93 дівчинки припадало на 100 хлопчиків у закладах дошкільної освіти

Оскільки хлопчиків народжується більше, то серед 68,9 тис. вихованців закладів дошкільної освіти (ЗДО) їхня частка теж дещо більша – 52% хлопчиків та 48% дівчаток. Педагогічний персонал у ЗДО – 98% жінок.

97 дівчат припадало на 100 хлопців у закладах денної загальної середньої освіти

За даними департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації, у закладах денної загальної середньої освіти (ЗЗСО), де навчалось 285,1 тис. учнів (без учнів спеціальних шкіл (шкіл – інтернатів) та учнів спеціальних класів) – 51% хлопців та 49% дівчат.

60 дівчат припадало на 100 хлопців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Професійно-технічну освіту обирають більше хлопці: у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (ЗПТО) серед 20,6 тис. учнів та слухачів на кінець 2020 року частка хлопців значно перевищує частку дівчат – 62% та 38% відповідно.

186 жінок припадало на 100 чоловіків у закладах фахової передвищої освіти

У закладах фахової передвищої освіти (ЗФПО) на початок 2020/21 навчального року навчалось 9,0 тис. студентів, з них більше жінок – 65%, а чоловіків – 35%.

111 жінок припадало на 100 чоловіків у закладах вищої освіти

У закладах вищої освіти (ЗВО) на початок 2020/21 навчального року навчалось 95,4 тис. студентів, з них більше жінок – 53%, а чоловіків – 47%.

Індекс гендерного паритету, тобто співвідношення кількості жінок та чоловіків, є найвищим у ЗФПО (на 100 чоловіків припадає 186 жінок), найнижчим – у закладах професійної освіти (на 100 хлопців припадає 60 дівчат).

15% жінок – випускники спеціальності «Управління та адміністрування»
13% чоловіків – випускники спеціальності «Інформаційні технології»

Серед випускників ЗВО у 2020 році за галузями знань найпопулярнішою у жінок є управління та адміністрування (15% від загальної кількості випускників відповідної статі), у чоловіків – інформаційні технології (13%). На другому місці у чоловіків – управління та адміністрування (11% від загальної кількості випускників відповідної статі), у жінок – право (10%).

Проте, найбільш «жіночими» професіями, де частка жінок перевищує 80%, є гуманітарні науки, соціальна робота та біологія, більше 70% жінок у охороні здоров’я, освіті/педагогіці, культурі, мистецтві, журналістиці, соціальних та поведінкових науках.

Аналогічно «чоловічі» професії – це інженерні науки, електроніка та телекомунікації (більше 90% чоловіків), цивільна безпека, автоматизація та приладобудування, аграрні науки та продовольство, транспорт, інформаційні технології (більше 80%).

42% аспірантів – жінки у віці 20–34 роки

Науковий ступінь у 2020 році здобували 1988 аспірантів. Найбільше аспірантів (48%) – у віці 25–29 років, з них – 51% жінки.

48% чоловіків, які зайняті науковими дослідженнями – у віці 55 років і старше

У виконанні наукових досліджень і розробок у 2020 році задіяно 3,9 тис. осіб, зокрема 46% – це жінки та 54% – чоловіки. З кількості дослідників 43% жінок у віці 30–44 роки, 48% чоловіків у віці 55 років і старше.