Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Тематичні розділи
Населення та міграція »
Ринок праці »
Освіта »
Охорона здоров'я
і соціальний захист »
Доходи та умови життя
домогосподарств »
Населені пункти та
житло »
Культура, спорт, туризм »
Правосуддя, злочинність
та суспільна діяльність »
Макроекономічні
показники »
Діяльність підприємств »
Інвестиції »
Енергетика,
навколишнє середовище»
Сільське, лісове та
рибне господарство »
Промисловість »
Будівництво »
Внутрішня торгівля,
послуги »
Зовнішня торгівля »
Транспорт, інформаційне
суспільство »
Ціни »
Наука, технології та
інновації »
Місто Львів »
Для респондентів »
Оголошення »
СтатБанк »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Бібліотека »
Регіон у фокусі »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Переписи »
Населення України »
Міжнародне
співробітництво »
Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудитузбільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi |
Головна Тематичні розділи »

Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Статистичні таблиці

План-графік оприлюднення статистичних таблиць та графічних тематичних даних на офіційному сайті
Головного управління статистики у Львівській області у 2017 році

  Назва Дата оприлюднення
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
  Адміністративно-територіальний поділ Львівської області (на 1 січня)     9                  
  Демографічне навантаження на населення працездатного віку у Львівській області (на 1 січня)           29            
  Динаміка кількості наявного населення (1990 рік=100%)       18                
  Динаміка народжуваності та смертності населення 19 21 20 19 19 19 19 18 19 19 20 19
  Коефіцієнти природного руху населення Львівської області         19              
  Коефіцієнти народжуваності за віковими групами матері у Львівській області             21          
  Коефіцієнти природного руху населення Львівської області 23 23 21 21 19 19 21 22 22 23 16 19
  Кількість наявного населення Львівської області (на початок місяця) 23 24 21 18 19 19 18 17 22 23 16 19
  Кількість наявного населення Львівської області в розрізі районів, міст (міськрад) обласного значення (на 1 січня)       18                
  Кількість наявного населення Львівської області та щільність (на 1 січня)     20                  
  Міграційний рух населення у Львівській області   23                    
  Природний рух населення Львівської області         26              
  Природний рух населення (на 1000 наявного населення)       18                
  Природний рух населення Львівської області 19 23 21 21 19 19 21 22 22 23 16 19
  Розподіл народжених за віком матері           12            
  Розподіл народжених за порядком народження у матері         29              
  Розподіл осіб, які вступили до шлюбу за дошлюбним станом у Львівській області         23              
  Розподіл померлих Львівської області за основними віковими групами та статтю         29              
  Розподіл померлих Львівської області за основними класами причин         26              
  Розподіл померлих дітей Львівської області у віці до 1 року за основними класами причин         29              
  Розподіл постійного населення Львівської області за основними віковими групами (на 1 січня)           29            
  Розподіл постійного населення Львівської області за статтю (на 1 січня)           12            
  Розподіл постійного населення за окремими віковими групами             27          
  Розподіл розлучень за тривалістю шлюбу у Львівській області         29              
  Середня очікувана тривалість життя при народженні               1        
  Середня очікувана тривалість життя при народженні у Львівській області             24          
  Середній вік населення             27          
  Середній вік населення Львівській області (на 1 січня)           29            
  Смертність дітей у віці до 1 року (на 10 тис. живонароджених)       18                
  Статево-вікова структура населення             27          
  Структура померлих Львівської області за основними віковими групами та статтю         29              
  Чисельність наявного населення України         22              
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
  Динаміка кількості зайнятого населення у віці 15-70 років за видами економічної діяльності у Львівській області             31          
  Економічно активне населення у Львівській області     29     30     27     27
  Кількість економічно активного та неактивного населення у віці 15-70 років у Львівській області             31          
  Основні показники зареєстрованого ринку праці   20                    
  Основні показники зареєстрованого ринку праці (на кінець періоду) 18 17 17 18 18 16 18 18 18 18 17 18
  Рівні економічної активності, зайнятості та безробіття у Львівській області     29     30     27     27
  Рівні економічної активності, зайнятості та безробіття у віці 15-70 років по Україні та Львівській області (у %)     30                  
  Рівні економічної активності, зайнятості та безробіття у віці 15-70 років у Львівській області             31          
  Рівні зареєстрованого безробіття по Україні та Львівській області по місяцях (%) 30 28 30 28 30 30 31 31 29 31 30 28
Оплата праці та соціально-трудові відносини
  Індекси реальної заробітної плати у Львівській області 30 28 30 28 30 30 31 31 29 31 30 28
  Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності у Львівській області   20                    
  Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами промислової діяльності у Львівській області   20                    
  Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати у містах та районах Львівської області   20                    
  Динаміка середньомісячної заробітної плати у м.Львові (грн.)   20                    
  Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності у Львівській області 30 28 30 28 30 30 31 31 29 31 30 28
  Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати по Україні та Львівській області   20                    
  Динаміка середньої номінальної заробітної плати по Україні та Львівській області 30 28 30 28 30 30 31 31 29 31 30 28
  Доходи і витрати населення Львівської області 24                      
  Середньомісячна номінальна заробітна плата та темпи зростання/зниження номінальної і реальної заробітної плати у Львівській області   20                    
  Середньомісячна номінальна заробітна плата та темпи зростання/зниження номінальної і реальної заробітної плати у Львівській області 30 28 30 28 30 30 31 31 29 31 30 28
  Темпи зростання номінальної заробітної плати (2000 рік=100%)   20                    
Освіта
  Випуск учнів загальноосвітніми навчальними закладами Львівської області                     28  
  Вищі навчальні заклади у Львівській області                       29
  Денні загальноосвітні навчальні заклади у Львівській області                     28  
  Дошкільні навчальні заклади у Львівській області         11              
  Загальноосвітні навчальні заклади у містах та районах Львівської області                     28  
  Кількість осіб, які навчалися у навчальних закладах Львівської області (на початок навчального року) 27                      
  Кількість учнів (студентів) в розрахунку на 10 тис. населення, осіб   27                    
  Кількість учнів (студентів) з розрахунку на 10 тис. наявного населення м.Львова (осіб)   27                    
  Професійно-технічні навчальні заклади у Львівській області   27                    
  Підготовка аспірантів у Львівській області     10                  
  Підготовка докторантів у Львівській області     10                  
  Розподіл спеціалістів, випущених вищими навчальними закладами (%)                       28
Охорона здоров'я
  Захворюваність населення за класами хвороб у Львівській області             3          
  Захворюваність населення на окремі види хвороб у Львівській області             3          
  Мережа та кадри закладів охорони здоров'я у Львівській області             3          
  Основні показники охорони здоров’я (на 10 тис. населення)             7          
Доходи та умови життя
  Диференціація життєвого рівня населення у Львівській області                     14  
  Розподіл населення за рівнем грошових доходів у Львівській області                     14  
  Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів у Львівській області                     14  
  Структура витрат домогосподарств за основними статтями споживчих витрат у Львівській області                     14  
  Структура грошових витрат домогосподарств у Львівській області               8        
  Структура сукупних витрат домогосподарств у Львівській області               8        
  Структура сукупних ресурсів домогосподарств у Львівській області               8        
  Характеристика домогосподарств у Львівській області               8        
Соціальний захист
  Кількість пенсіонерів за видами пенсій у містах та районах Львівської області         26              
  Кількість пенсіонерів у Львівській області         26              
  Кількість інвалідів за групами інвалідності у містах та районах Львівської області         26              
  Кількість інвалідів у Львівській області         26              
  Середній розмір місячної пенсії у містах та районах Львівської області         26              
Населені пункти та житло
  Житловий фонд у Львівській області           29            
  Забезпеченість населення житлом у районах і містах           29            
  Забезпеченість населення м.Львова житлом (кв.м загальної площі на 1 особу)           29            
  Рівень благоустрою житлового фонду           29            
  Рівень обладнання житлового фонду у Львівській області           29            
  Рівень обладнання міського житлового фонду у містах та районах Львівської області           29            
Правосуддя та злочинність
  Коефіцієнт злочинності     30                  
  Кількість зареєстрованих злочинів у Львівській області за окремими видами 30                      
  Кількість зареєстрованих злочинів у містах та районах Львівської області 30                      
Культура
  Бібліотеки у Львівській області       11                
  Випуск книжок, журналів і газет у Львівській області           19            
  Заклади культури у Львівській області       12                
  Кількість відвідувань закладів культури (на 100 осіб населення)         22              
Політична та інша суспільна діяльність
  Кількість релігійних громад за конфесіями у Львівській області         30              
  Кількість релігійних громад за конфесіями у містах та районах Львівської області (на 1 січня)         30              
  Кількість релігійних організацій у Львівській області         30              
Економічна статистика
Національні рахунки
  Індекси валової доданої вартості за видами економічної діяльності (2000 рік = 100%)         5              
  Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості у Львівській області за видами економічної діяльності (попередній рік = 100%)         5              
  Валова додана вартість у Львівській області за видами економічної діяльності         5              
  Валовий регіональний продукт у Львівській області       4                
  Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу       4                
  Доходи місцевих бюджетів на одну особу в розрізі міст і районів           29            
  Доходи та видатки бюджету області на одну особу, грн.           29            
  Середній розмір вкладу з розрахунку на одну особу, на кінець року, грн.   24                    
  Структура валової доданої вартості у Львівській області за видами економічної діяльності         5              
  Частка Львівської області у загальнодержавному обсязі вкладів населення, на кінець року   24                    
  Частка короткострокових та довгострокових кредитів   24                    
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
  Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах за видами економічної діяльності у Львівській області                   20    
  Кількість найманих працівників на малих підприємствах за видами економічної діяльності у Львівській області                   20    
  Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності у Львівській області                   20    
  Кількість підприємств на 10 тис. наявного населення у 2016 році           30            
  Кількість суб'єктів господарювання на 10 тис. наявного населення у Львівській області                   20    
  Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами за видами економічної діяльності у Львівській області                   20    
  Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності у Львівській області                   20    
  Структура обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за основними видами економічної діяльності                   20    
  Частка Львівської області в окремих загальнодержавних показниках діяльності підприємств                   20    
  Частка малих підприємств в економіці Львівської області у 2016 році                   20    
Фінанси
  Видатки бюджету Львівської області           29            
  Вимоги банків за наданими кредитами у Львівській області   24                    
  Вклади населення в установах комерційних банків у Львівській області   24                    
  Динаміка обсягу вкладів населення в установах комерційних банків   24                    
  Динаміка обсягу кредитних вкладень, на кінець року (2000 рік = 100%)   24                    
  Доходи бюджету Львівської області           29            
  Доходи та видатки бюджету Львівської області           29            
  Мережа банківських установ у Львівській області   24                    
  Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств у Львівській області           29     29     27
  Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності у Львівській області           23         10  
  Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності у Львівській області           23         10  
  Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств у Львівській області           29     29     27
  Фінансовий результат до оподаткування за видами економічної діяльності у Львівській області           23         10  
  Фінансовий результат до оподаткування за видами промислової діяльності у Львівській області           23         10  
  Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств міста Львова           29     29     27
  Фінансові результати діяльності підприємств Львівської області           23         10  
  Фінансові результати діяльності підприємств міста Львова           23         10  
Послуги
  Основні показники діяльності підприємств сфери послуг у Львівській області   27     26     28     27  
  Структура обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності, відсотків   27                    
Внутрішня торгівля
  Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств (відповідний місяць попереднього року = 100%) 24 22 22 24 23 22 21 23 21 23 22 21
  Індекси роздрібного товарообороту Львівської області (відповідний період попереднього року=100%) 24 22 22 24 23 22 21 23 21 23 22 21
  Індекси роздрібного товарообороту підприємств на одну особу (2000 рік = 100%)         19              
  Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (2000 рік = 100%)           16            
  Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств Львівської області (попередній рік=100%)         19              
  Зміни обороту роздрібної торгівлі та реальної заробітної плати (2000 рік=100%)           16            
  Обсяг оптового товарообороту у Львівській області         15              
  Обсяг оптового товарообороту у Львівській області         15 16     15     15
  Оптовий продаж окремих непродовольчих товарів у Львівській області         15              
  Оптовий продаж окремих продовольчих товарів у Львівській області         15              
  Основні показники розвитку роздрібної торгівлі підприємств Львівської області         19              
  Продаж основних продовольчих товарів підприємствами роздрібної торгівлі Львівської області         19              
  Роздрібний товарооборот підприємств Львівської області         19              
  Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу Львівської області         19              
  Співвідношення продовольчих та непродовольчих товарів у роздрібному товарообороті підприємств (%)         19              
  Товарооборот торгівлі та ресторанного господарства у Львівській області           16            
  Частка продовольчих і непродовольчих товарів в товарообороті оптових організацій         15              
Капітальні інвестиції
  Індекси капітальних інвестицій (у % до відповідного періоду попереднього року)   27     26     29     27  
  Індекси капітальних інвестицій (у % до попереднього року)         26              
  Капітальні інвестиції за видами активів у Львівській області   27     26     29     27  
  Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у Львівській області   27     26     29     27  
  Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у Львівській області   27     26     29     27  
  Капітальні інвестиції на одну особу у містах та районах         26              
  Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності         26              
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
  Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва у Львівській області           1            
  Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва (2000 рік = 100%)           15            
  Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва у Львівській області 18 17 17 19 18 16 19 18 19 20 17 15
  Виробництво зернових і зернобобових культур       14                
  Виробництво картоплі       14                
  Виробництво овочів       14                
  Виробництво основних видів продукції рослинництва за категоріями господарств у Львівській області   1   3       17 15 19 17  
  Виробництво основних видів продукції тваринництва у Львівській області 13 15 15 13 13 14 12 11 13 11 10 13
  Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції на одну особу у Львівській області         19              
  Виробництво основних продуктів тваринництва у Львівській області         19              
  Виробництво основних сільськогосподарських культур у Львівській області       3                
  Виробництво цукрових буряків (фабричних)       14                
  Кількість сільськогосподарських тварин у Львівській області 13 15 15 13 13 14 12 11 13 11 10 13
  Поголів'я великої рогатої худоби у господарствах області         25              
  Поголів'я птиці у господарствах області         25              
  Поголів'я свиней у господарствах області         25              
  Посівні площі основних сільськогосподарських культур у Львівській області       3                
  Продукція сільського господарства у постійних цінах у Львівській області           1            
  Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах Львівської області             3          
  Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах Львівської області             3          
  Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у Львівській області   17 3 20 19 16 19 18 19 19 17 19
  Урожайність основних сільськогосподарських культур у Львівській області       3                
Рибне господарство
  Добування водних біоресурсів у Львівській області   27                    
  Основні показники використання та охорони водних ресурсів у Львівській області         23              
Енергетика
  Індекси використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (2000 = 100%)           16            
  Індекси використання теплоенергії та електроенергії підприємствами області (2000 рік = 100%)           16            
  Індекси реалізації населенню окремих видів палива (2000 = 100%)           16            
  Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти суб'єктами господарювання у Львівській області           16            
  Використання теплоенергії та електроенергії підприємствами та організаціями Львівської області           16            
  Реалізація населенню окремих видів палива у Львівській області           16            
Промисловість
  Індекси виробництва основних видів промислової продукції (відповідний період попереднього року = 100%) 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
  Індекси промислової продукції (відповідний місяць попереднього року = 100%) 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
  Індекси промислової продукції (відповідний місяць попереднього року = 100%) 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
  Індекси промислової продукції (відповідний період попереднього року =100%) 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
  Індекси промислової продукції (попередній місяць = 100%) 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
  Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (відповідний місяць попереднього року = 100%) 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
  Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (відповідний місяць попереднього року=100%)   24                    
  Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (відповідний період попереднього року = 100%) 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
  Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (відповідний період попереднього року=100%)   24                    
  Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (відповідний період попереднього року=100%) 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
  Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (попереднiй рік = 100%)   24                    
  Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (попередній місяць = 100%) 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
  Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (попередній місяць=100%)   24                    
  Виробництво основних видів промислової продукції 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
  Обсяг реалізованої промислової продукції 5 3 6 5 5 6 5 4 5 5 6 5
  Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності     6                  
  Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності 5 3 6 5 5 6 5 4 5 5 6 5
  Структура обсягу реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності 5 3 6 5 5 6 5 4 5 5 6 5
  Структура обсягу реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності           23       20    
  Структура обсягів реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності     6                  
Будівництво
  Індекс будівельної продукції у Львівській області (попередній рік = 100%) 24 24 24 25 25 22 24 22 25 25 22 22
  Індекси будівельної продукції (наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року) 24 24 24 25 25 22 24 22 25 25 22 22
  Індекси будівельної продукції за видами у Львівській області   24                    
  Індекси будівельної продукції, у % до попереднього року   24                    
  Індекси прийняття в експлуатацію житла (2000 рік = 100%)   22                    
  Індекси прийняття в експлуатацію житла (у % до відповідного періоду попереднього року)   22     23     22     22  
  Динаміка прийняття в експлуатацію житла (тис.кв.м загальної площі)   22                    
  Кількість та середній розмір збудованих квартир у Львівській області   22                    
  Обсяг виконаних будівельних робіт за видами у Львівській області   24                    
  Обсяг виконаних будівельних робіт у Львівській області 24 24 24 25 25 22 24 22 25 25 22 22
  Обсяги та індекси будівельної продукції за видами у Львівській області 24 24 24 25 25 22 24 22 25 25 22 22
  Прийняття в експлуатацію житла на 1000 мешканців у містах та районах (кв.м загальної площі)   22                    
  Прийняття в експлуатацію житла у Львівській області   22                    
  Прийняття в експлуатацію житла у Львівській області   22     23     22     22  
  Прийняття в експлуатацію житла у містах та районах Львівської області   22     23     22     22  
  Прийняття в експлуатацію житла у міських поселеннях та сільській місцевості у Львівській області   22                    
  Прийняття в експлуатацію загальної площі житла у Львівській області   22     23     22     22  
  Прийняття в експлуатацію об'єктів соціальної сфери у Львівській області   22                    
  Прийняття в експлуатацію індивідуальних житлових будинків у містах та районах Львівської області   22     23     22     22  
Транспорт
  Індекси обсягів вантажних перевезень за видами транспорту у Львівській області (2000 рік = 100%)         15              
  Індекси обсягів вантажних перевезень за видами транспорту у Львівській області (попередній рік = 100%)         15              
  Індекси обсягів вантажообороту (2000 рік = 100%)         15              
  Індекси обсягів пасажирообороту (2000 рік = 100%)         15              
  Індекси обсягів пасажирських перевезень за видами транспорту у Львівській області (2000 рік = 100%)         15              
  Індекси обсягів пасажирських перевезень за видами транспорту у Львівській області (попередній рік = 100%)         15              
  Вантажні перевезення за видами транспорту у Львівській області         15              
  Вантажні перевезення за видами транспорту у Львівській області 23 21 21 21 23 21 21 22 21 23 21 21
  Пасажирські перевезення за видами транспорту у Львівській області         15              
  Пасажирські перевезення за видами транспорту у Львівській області 23 21 21 21 23 21 21 22 21 23 21 21
  Структура вантажообороту та пасажирообороту за видами транспорту         15              
Туризм
  Готелі та аналогічні заклади розміщування у Львівській області       28                
  Готелі та аналогічні заклади розміщування у містах та районах       28                
  Динаміка кількості прозміщених у готелях та аналогічних закладах розміщування Львівської області       28                
  Динаміка кількості розміщених у спеціалізованих закладах розміщування       28                
  Колективні заклади розміщування у Львівській області       28                
  Місткість та номерний фонд готелів та аналогічних закладів розміщування у Львівській області за категоріями       28                
  Розподіл громадян України, обслужених суб'єктами туристичної діяльності Львівської області, за країнами відправлення       28                
  Розподіл туристів за категоріями (%)       28                
  Розподіл іноземців, обслужених суб'єктами туристичної діяльності Львівської області, за країнами світу, з яких вони прибули       28                
  Спеціалізовані заклади розміщування у Львівській області       28                
  Спеціалізовані заклади розміщування у містах та районах       28                
  Туристичні потоки у Львівській області       28                
Навколишнє середовище
  Основні показники використання та охорони лісу у Львівській області       14                
  Основні показники мисливських господарств у Львівській області       11                
  Основні показники охорони атмосферного повітря у Львівській області         10              
  Основні показники поводження з відходами у Львівській області           2            
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
  Індекси обсягів зовнішньої торгівлі (2000 рік=100%)           1            
  Індекси обсягів зовнішньої торгівлі Львівської області           1            
  Видатки місцевих бюджетів на одну особу населення у розрізі районів і міст обласного значення, грн.           29            
  Географічна структура прямих іноземних інвестицій     31                  
  Динаміка зовнішньої торгівлі послугами у Львівській області   15     16     15     15  
  Динаміка зовнішньої торгівлі товарами та послугами           1            
  Динаміка зовнішньої торгівлі товарами у Львівській області 17 15 20 18 16 15 17 15 15 18 15 18
  Динаміка обсягів експорту та імпорту товарів 17 15 20 18 16 15 17 15 15 18 15 18
  Динаміка прямих іноземних інвестицій     31                  
  Динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку Львівщини, млн.дол.США     31                  
  Експорт товарів на 1 особу у містах обласного значення та районах           1            
  Експорт-імпорт окремих товарів у Львівській області           1            
  Зовнішня торгівля за угрупуваннями країн у Львівській області           1            
  Зовнішня торгівля товарами за окремими групами товарів           1            
  Зовнішня торгівля товарами за окремими країнами           1            
  Зовнішня торгівля товарами та послугами у Львівській області           1            
  Надходження прямих іноземних інвестицій у Львівську область за угрупуваннями країн     31                  
  Прямі іноземні інвестиції на 1 особу на початок року за містами і районами     31                  
  Прямі іноземні інвестиції у Львівську область за видами економічної діяльності     31   31     30     29  
  Прямі іноземні інвестиції у Львівську область за угрупуваннями країн     31   31     30     29  
Ціни
  Індекси споживчих цін (2000 рік=100%) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Індекси споживчих цін (2005 рік=100%) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Індекси споживчих цін (відповідний місяць попереднього року=100%) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Індекси споживчих цін (відповідний період попереднього року=100%) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Індекси споживчих цін (грудень попереднього року=100%) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Індекси споживчих цін (попередній місяць=100%) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Індекси споживчих цін за КІСЦ (2006 рік=100%) 11                      
  Індекси споживчих цін за КІСЦ (відповідний місяць попереднього року=100%) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Індекси споживчих цін за КІСЦ (попередній місяць=100%) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Індекси споживчих цін за КІСЦ у Львівській області (грудень попереднього року=100%) 12                      
  Індекси споживчих цін за групами товарів та послуг (грудень попереднього року=100%) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Індекси споживчих цін на окремі види послуг (2007 рік = 100%) 24                      
  Індекси споживчих цін на окремі групи непродовольчих товарів (2007 рік = 100%) 24                      
  Індекси споживчих цін на окремі продовольчі товари (2007 рік = 100%) 24                      
  Індекси споживчих цін та заробітної плати у Львівській області (попередній місяць=100%)   6                    
  Індекси споживчих цін у регіонах України (грудень попереднього року=100%) 12                      
  Вагові коефіцієнти для розрахунку ІСЦ за міжнародною Класифікацією індивідуального споживання за цілями (КІСЦ)   15                    
  Зміни споживчих цін (попередній місяць = 100%) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Зміни споживчих цін та заробітної плати (відповідний місяць попереднього року =100%) 31 28 31 28 31 30 31 31 29 31 30 29
  Кількість окремих продовольчих товарів, які можна було придбати у грудні на середньомісячну номінальну заробітну плату одного найманого працівника   7                    
  Середні споживчі ціни на окремі продовольчі товари у Львівській області 12                      
  Темпи приросту споживчих цін (відповідний місяць попереднього року = 100%) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
Наука, технології та інновації
  Динаміка кількості спеціалістів, які виконували наукові та науково-технічні роботи (2000 рік=100%)         15              
  Наукові кадри у Львівській області         15              
  Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами організацій (підприємств), за видами робіт у Львівській області         15              
  Розподіл загального обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами, у % до підсумку         15              
  Розподіл обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами фінансування у Львівській області       21                
Інформаційне суспільство
  Відправлення продукції пошти та зв'язку у Львівській області   20                    
  Доходи від надання послуг пошти та зв'язку за окремими видами у Львівській області   20                    
  Доходи від надання послуг пошти та зв'язку у Львівській області   20                    
  Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами, одиниць на 100 домогосподарств   20                    
  Основні телефонні апарати у Львівській області   20                    
  Структура доходів від надання послуг пошти та зв’язку   20                    
Багатогалузева статистична інформація
Комплексна статистика
  Індекси основних соціально-економічних показників Львівської області               30        
  Індекси основних соціально-економічних показників міста Львова (попередній рік = 100%)               30        
  Основні показники діяльності підприємств м.Львова           30       20    
  Основні показники діяльності суб'єктів малого підприємництва у Львівській області           30       20    
  Основні показники підприємств у Львівській області           30       20    
  Основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області - Індекси цін 13 6 9 5 5 6 6 4 6 5    
  Основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області - Іноземні інвестиції     2     2     4      
  Основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області - Будівництво   24 24 24 25 22 24 22 25 25    
  Основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області - Заробітна плата   28 30 28 30 30 31 31 29 31 30 28
  Основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області - Зовнішня торгівля послугами   15     16     15     15  
  Основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області - Зовнішня торгівля товарами 17 15 20 18 16 15 17 15 15 18 16 18
  Основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області - Капітальні інвестиції     2     1     1      
  Основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області - Прийняття в експлуатацію житла   23     24     23       22
  Основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області - Промисловість 6 3 6 5 5 6 5 4 4 5 6 5
  Основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області - Ринок праці   17 17 18 18 16 18 18 18 18 17 18
  Основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області - Сільське господарство 18 17 17 19 18 16 19 18 19 20 17 15
  Основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області - Торгівля 24 22 22 24 23 22 21 23 21 23 22 21
  Основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області - Транспорт 23 21 21 21 23 21 21 22 21 23 21 21
  Основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області. Іноземні інвестиції               30     29  
  Основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області. Будівництво               22 25 25 22 22
  Основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області. Капітальні інвестиції               29     27  
  Основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області. Прийняття в експлуатацію житла               22     22  
  Основні показники соціально-економічного розвитку м.Львова. Будівництво                   25    
  Основні показники соціально-економічного розвитку міста Львова- Промисловість             24          
  Основні показники срціально-економічного розвитку Львівської області -Промисловість             24          
  Основні соціально-економічні показники Львівської області. Промисловість                 5      
  Основні соціально-економічні показники Львівської області.Промисловість                   5    
  Основні соціально-економічні показники міста Львова - Інвестиції     2     1     1      
  Основні соціально-економічні показники міста Львова - Будівництво   24 24 24 25 22 24 22 25 25 22 22
  Основні соціально-економічні показники міста Львова - Заборгованість з виплати заробітної плати   28 30 28 30 30 31 31 29 31 30 28
  Основні соціально-економічні показники міста Львова - Зовнішня торгівля послугами   15     16     15     15  
  Основні соціально-економічні показники міста Львова - Зовнішня торгівля товарами 17                      
  Основні соціально-економічні показники міста Львова - Зовнішня торгівля товарами   15 20 18 16 15 17 15 15 18 16 18
  Основні соціально-економічні показники міста Львова - Оплата праці     22     22     22   22  
  Основні соціально-економічні показники міста Львова - Прийняття в експлуатацію житла   23     24     23       22
  Основні соціально-економічні показники міста Львова - Промисловість   6 9 5 5 6 6 5 6 5 6 5
  Основні соціально-економічні показники міста Львова - Ринок праці   17 17 18 18 16 18 18 18 18 17 18
  Основні соціально-економічні показники міста Львова - Торгівля         19 19     18      
  Основні соціально-економічні показники міста Львова - Транспорт 23 21 21 21 23 21 21 22 21 23 7 21
  Основні соціально-економічні показники розвитку м.Львова. Промисловість                   5    
  Основні соціально-економічні показники розвитку міста Львова Промисловість               4        
  Частка Львівської області в Україні               30        
  Частка міста Львова у Львівській області               30        
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2018
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi