Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Тематичні розділи
Населення та міграція »
Ринок праці »
Освіта »
Охорона здоров'я
і соціальний захист »
Доходи та умови життя
домогосподарств »
Населені пункти та
житло »
Культура, спорт, туризм »
Правосуддя, злочинність
та суспільна діяльність »
Макроекономічні
показники »
Діяльність підприємств »
Інвестиції »
Енергетика,
навколишнє середовище»
Сільське, лісове та
рибне господарство »
Промисловість »
Будівництво »
Внутрішня торгівля,
послуги »
Зовнішня торгівля »
Транспорт, інформаційне
суспільство »
Ціни »
Наука, технології та
інновації »
Місто Львів »
Для респондентів »
Оголошення »
СтатБанк »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Бібліотека »
Регіон у фокусі »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Переписи »
Населення України »
Міжнародне
співробітництво »
Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудитузбільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi |
Головна Тематичні розділи »

Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Статистичні таблиці

Графік оновлення графічних даних у 2017 році


  Назва Дата оприлюднення
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
  Динаміка кількості наявного населення (1990 рік=100%)       18                
  Динаміка народжуваності та смертності населення 19 21 20 19 19 19 19 18 19 19 20 19
  Природний рух населення (на 1000 наявного населення)       18                
  Розподіл народжених за віком матері           12            
  Розподіл постійного населення за окремими віковими групами             27          
  Середня очікувана тривалість життя при народженні               1        
  Середній вік населення             27          
  Смертність дітей у віці до 1 року (на 10 тис. живонароджених)       18                
  Статево-вікова структура населення             27          
  Чисельність наявного населення України         22              
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
  Рівні економічної активності, зайнятості та безробіття у віці 15-70 років по Україні та Львівській області (у %)     30                  
  Рівні зареєстрованого безробіття по Україні та Львівській області по місяцях (%) 30 28 30 28 30 30 31 31 29 31 30 28
Оплата праці та соціально-трудові відносини
  Динаміка середньомісячної заробітної плати у м.Львові (грн.)   20                    
  Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати по Україні та Львівській області   20                    
  Динаміка середньої номінальної заробітної плати по Україні та Львівській області 30 28 30 28 30 30 31 31 29 31 30 28
  Темпи зростання номінальної заробітної плати (2000 рік=100%)   20                    
Освіта
  Кількість учнів (студентів) в розрахунку на 10 тис. населення, осіб   27                    
  Кількість учнів (студентів) з розрахунку на 10 тис. наявного населення м.Львова (осіб)   27                    
  Розподіл спеціалістів, випущених вищими навчальними закладами (%)                       28
Охорона здоров'я
  Основні показники охорони здоров’я (на 10 тис. населення)             7          
Населені пункти та житло
  Забезпеченість населення житлом у районах і містах           29            
  Забезпеченість населення м.Львова житлом (кв.м загальної площі на 1 особу)           29            
  Рівень благоустрою житлового фонду           29            
Правосуддя та злочинність
  Коефіцієнт злочинності     30                  
Культура
  Кількість відвідувань закладів культури (на 100 осіб населення)         22              
Економічна статистика
Національні рахунки
  Індекси валової доданої вартості за видами економічної діяльності (2000 рік = 100%)         5              
  Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу       4                
  Доходи місцевих бюджетів на одну особу в розрізі міст і районів           29            
  Доходи та видатки бюджету області на одну особу, грн.           29            
  Середній розмір вкладу з розрахунку на одну особу, на кінець року, грн.   24                    
  Частка Львівської області у загальнодержавному обсязі вкладів населення, на кінець року   24                    
  Частка короткострокових та довгострокових кредитів   24                    
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
  Кількість підприємств на 10 тис. наявного населення у 2016 році           30            
  Кількість суб'єктів господарювання на 10 тис. наявного населення у Львівській області                   20    
  Структура обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за основними видами економічної діяльності                   20    
  Частка Львівської області в окремих загальнодержавних показниках діяльності підприємств                   20    
  Частка малих підприємств в економіці Львівської області у 2016 році                   20    
Фінанси
  Динаміка обсягу вкладів населення в установах комерційних банків   24                    
  Динаміка обсягу кредитних вкладень, на кінець року (2000 рік = 100%)   24                    
Послуги
  Структура обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності, відсотків   27                    
Внутрішня торгівля
  Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств (відповідний місяць попереднього року = 100%) 24 22 22 24 23 22 21 23 21 23 22 21
  Індекси роздрібного товарообороту підприємств на одну особу (2000 рік = 100%)         19              
  Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (2000 рік = 100%)           16            
  Зміни обороту роздрібної торгівлі та реальної заробітної плати (2000 рік=100%)           16            
  Співвідношення продовольчих та непродовольчих товарів у роздрібному товарообороті підприємств (%)         19              
  Частка продовольчих і непродовольчих товарів в товарообороті оптових організацій         15              
Капітальні інвестиції
  Індекси капітальних інвестицій (у % до відповідного періоду попереднього року)   27     26     29     27  
  Індекси капітальних інвестицій (у % до попереднього року)         26              
  Капітальні інвестиції на одну особу у містах та районах         26              
  Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності         26              
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
  Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва (2000 рік = 100%)           15            
  Виробництво зернових і зернобобових культур       14                
  Виробництво картоплі       14                
  Виробництво овочів       14                
  Виробництво цукрових буряків (фабричних)       14                
  Поголів'я великої рогатої худоби у господарствах області         25              
  Поголів'я птиці у господарствах області         25              
  Поголів'я свиней у господарствах області         25              
Енергетика
  Індекси використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (2000 = 100%)           16            
  Індекси використання теплоенергії та електроенергії підприємствами області (2000 рік = 100%)           16            
  Індекси реалізації населенню окремих видів палива (2000 = 100%)           16            
Промисловість
  Індекси промислової продукції (відповідний місяць попереднього року = 100%) 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
  Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (відповідний період попереднього року=100%) 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
  Структура обсягу реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності           23       20    
Будівництво
  Індекси будівельної продукції (наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року) 24 24 24 25 25 22 24 22 25 25 22 22
  Індекси будівельної продукції, у % до попереднього року   24                    
  Індекси прийняття в експлуатацію житла (2000 рік = 100%)   22                    
  Індекси прийняття в експлуатацію житла (у % до відповідного періоду попереднього року)   22     23     22     22  
  Динаміка прийняття в експлуатацію житла (тис.кв.м загальної площі)   22                    
  Прийняття в експлуатацію житла на 1000 мешканців у містах та районах (кв.м загальної площі)   22                    
Транспорт
  Індекси обсягів вантажообороту (2000 рік = 100%)         15              
  Індекси обсягів пасажирообороту (2000 рік = 100%)         15              
  Структура вантажообороту та пасажирообороту за видами транспорту         15              
Туризм
  Динаміка кількості прозміщених у готелях та аналогічних закладах розміщування Львівської області       28                
  Динаміка кількості розміщених у спеціалізованих закладах розміщування       28                
  Розподіл туристів за категоріями (%)       28                
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
  Індекси обсягів зовнішньої торгівлі (2000 рік=100%)           1            
  Видатки місцевих бюджетів на одну особу населення у розрізі районів і міст обласного значення, грн.           29            
  Географічна структура прямих іноземних інвестицій     31                  
  Динаміка зовнішньої торгівлі товарами та послугами           1            
  Динаміка обсягів експорту та імпорту товарів 17 15 20 18 16 15 17 15 15 18 15 18
  Динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку Львівщини, млн.дол.США     31                  
  Експорт товарів на 1 особу у містах обласного значення та районах           1            
  Зовнішня торгівля товарами за окремими групами товарів           1            
  Зовнішня торгівля товарами за окремими країнами           1            
  Прямі іноземні інвестиції на 1 особу на початок року за містами і районами     31                  
Ціни
  Індекси споживчих цін на окремі види послуг (2007 рік = 100%) 24                      
  Індекси споживчих цін на окремі групи непродовольчих товарів (2007 рік = 100%) 24                      
  Індекси споживчих цін на окремі продовольчі товари (2007 рік = 100%) 24                      
  Зміни споживчих цін (попередній місяць = 100%) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Зміни споживчих цін та заробітної плати (відповідний місяць попереднього року =100%) 31 28 31 28 31 30 31 31 29 31 30 29
  Темпи приросту споживчих цін (відповідний місяць попереднього року = 100%) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
Наука, технології та інновації
  Динаміка кількості спеціалістів, які виконували наукові та науково-технічні роботи (2000 рік=100%)         15              
  Розподіл загального обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами, у % до підсумку         15              
Інформаційне суспільство
  Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами, одиниць на 100 домогосподарств   20                    
  Структура доходів від надання послуг пошти та зв’язку   20                    
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2018
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi