Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Тематичні розділи
Населення та міграція »
Ринок праці »
Освіта »
Охорона здоров'я
і соціальний захист »
Доходи та умови життя
домогосподарств »
Населені пункти та
житло »
Культура, туризм »
Правосуддя, злочинність
та суспільна діяльність »
Макроекономічні
показники »
Діяльність підприємств »
Інвестиції »
Енергетика,
навколишнє середовище»
Сільське, лісове та
рибне господарство »
Промисловість »
Будівництво »
Внутрішня торгівля,
послуги »
Зовнішня торгівля »
Транспорт, інформаційне
суспільство »
Ціни »
Наука, технології та
інновації »
Місто Львів »
Для респондентів »
Оголошення »
СтатБанк »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Бібліотека »
Регіон у фокусі »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Переписи »
Населення України »
Міжнародне
співробітництво »
Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Транскордонне співробітництво

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Доходи та умови життя домогосподарств
Головна Тематичні розділи » Доходи та умови життя домогосподарств » Статистичні терміни

Середній розмір домогосподарства (осіб)
чисельний склад домогосподарства, який розраховується діленням загальної чисельності населення на кількість домогосподарств.
Частка домогосподарств, які складаються з однієї, .... , чотирьох і більше осіб (відсотків)
розраховується відношенням кількості домогосподарств, які складаються з відповідної кількості осіб, до загальної кількості домогосподарств.
Діти
особи у віці до 18 років, які не перебувають у шлюбі.
Частка домогосподарств із дітьми, які мають одну, дві, три дитини і більше (відсотків)
розраховується відношенням кількості домогосподарств, які у своєму складі мають відповідну кількість дітей, до загальної кількості домогосподарств із дітьми.
Сукупні витрати
відображають реальний поточний стан матеріального добробуту домогосподарства. Вони складаються з суми споживчих та неспоживчих сукупних витрат. Сукупні витрати включають фактично сплачені грошові витрати домогосподарства, вартість натуральних надходжень, суми пільг та безготівкових субсидій. Оцінка натуральних надходжень здійснюється за середніми цінами купівлі відповідних товарів.
Споживчі сукупні витрати
складаються з грошових витрат, а також вартості спожитих домогосподарством продуктів харчування, отриманих з особистого підсобного господарства, в порядку самозаготівель або подарованих родичами та іншими особами, суми пільг та безготівкових субсидій на оплату житла, комунальних продуктів та послуг, суми безготівкових пільг на оплату послуг зв'язку, проїзд у транспорті окремих категорій громадян, безготівкових пільг та дотацій на путівки для лікування, оздоровлення та відпочинку, на оплату ліків, медичних послуг (в тому числі стоматологічних послуг, проведення обстежень та отримання процедур тощо). Починаючи з 2002 року перелік показників споживчих сукупних витрат наведено відповідно запровадженої у програму обстеження умов життя домогосподарств міжнаро-дної класифікації індивідуального споживання товарів та послуг за цілями (СОІСОР-НВS), рекомендованої Євростатом.
Неспоживчі сукупні витрати
складаються з грошових та негрошових витрат домогосподарства на допомогу родичам та іншим особам, витрат на купівлю нерухомості, на капітальний ремонт, будівництво житла та господарських будівель, на придбання акцій, сертифікатів, валюти, вкладів до банківських установ, аліментів, податків (крім прибуткового), зборів, внесків та інших грошових платежів, повернених домогосподарством боргів.
Сукупні ресурси
потенційні ресурси домогосподарства, отримані в обстежуваному періоді, незалежно від джерел їх надходження. Вони складаються з фактично отриманих грошових доходів, вартості спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства (за винятком матеріальних витрат на її виробництво), у порядку самозаготівель, та вартості подарованих родичами чи іншими особами продуктів харчування, суми пільг та безготівкових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії, палива, а також суми безготівкових пільг на проїзд у транспорті, на оплату телефону, путівок в санаторно-курортні заклади, на купівлю ліків, лікування, зубопротезування тощо, суми використаних заощаджень, приросту в обстежуваному періоді позик, кредитів, боргів, узятих домогосподарством, а також повернених домогосподарству боргів.
Грошові доходи
складаються із суми грошових та натуральних (у грошовій оцінці) надходжень, одержаних членами домогосподарства у вигляді оплати праці (за виключенням прибуткового податку та обов’язкових відрахувань), доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості, доходів від власності у вигляді відсотків, дивідендів, продажу акцій та інших цінних паперів, надходжень від продажу нерухомості, особистого та домашнього майна, худоби, сільськогосподарської продукції з особистого підсобного господарства та продуктів, отриманих у порядку самозаготівель, пенсій, стипендій, соціальних допомог (включаючи пільги та субсидії готівкою на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії, для відшкодування витрат населення на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого палива, компенсаційних виплат за невикористане право на санаторно-курортне лікування, за пільговий проїзд окремих категорій громадян тощо), грошових допомог від родичів та інших осіб, а також інших грошових доходів.
Децильний коефіцієнт диференціації витрат населення
співвідношення мінімального рівня витрат серед 10% найбільш забезпеченого населення до максимального рівня витрат серед 10% найменш забезпеченого населення.
Децильний коефіцієнт фондів
співвідношення сумарних витрат 10% найбільш та 10% найменш забезпеченого населення.
Чисельність населення із середньодушовими сукупними витратами у місяць, нижчими прожиткового мінімуму
визначається на підставі даних розподілу населення за рівнем сукупних витрат і є підсумком числа осіб, рівень витрат яких нижче величини прожиткового мінімуму, діючого в державі на момент аналізу.
Прожитковий мінімум
це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
Споживання продуктів харчування у домогосподарствах
середньодушове споживання продуктів харчування за місяць в натуральних одиницях виміру (кг, шт). При розрахунках цього показника спожиті продукти харчування перераховуються в первинний продукт, наприклад, масло тваринне – в молоко, ковбаса – в м’ясо. В показник "споживання цукру" включений цукор, використаний на кондитерські вироби та мед. До спожитих продуктів харчування віднесені спожиті продукти, які були у звітному періоді куплені, отримані з особистого підсобного господарства, від самозаготівель (на полюванні, рибалці, у лісі тощо), а також отримані в подарунок та з інших джерел.
При розрахунках розподілу домогосподарств за наявністю в домогосподарствах товарів тривалого користування, проведених за результатами вибіркового опитування, враховується фактична наявність цих товарів в домогосподарствах незалежно від терміну експлуатації, джерел надходження (куплені, подаровані тощо), стану (враховуються як справні, так і тимчасово несправні товари, які знаходяться у поточному ремонті або чекають ремонту).Контакт
Управління обробки даних обстежень домогосподарств
Шулигiна Н.В.
  (032) 258-59-16
електронна пошта  e-mail: ve@lv.ukrstat.gov.ua
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2018
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi