Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Тематичні розділи
Населення та міграція »
Ринок праці »
Освіта »
Охорона здоров'я
і соціальний захист »
Доходи та умови життя
домогосподарств »
Населені пункти та
житло »
Культура, спорт, туризм »
Правосуддя, злочинність
та суспільна діяльність »
Макроекономічні
показники »
Діяльність підприємств »
Інвестиції »
Енергетика,
навколишнє середовище»
Сільське, лісове та
рибне господарство »
Промисловість »
Будівництво »
Внутрішня торгівля,
послуги »
Зовнішня торгівля »
Транспорт, інформаційне
суспільство »
Ціни »
Наука, технології та
інновації »
Місто Львів »
Для респондентів »
Оголошення »
СтатБанк »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Бібліотека »
Регіон у фокусі »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Переписи »
Населення України »
Міжнародне
співробітництво »
Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудитузбільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Ціни
Головна Тематичні розділи » Ціни » Статистичні терміни

Базисний період вагової структури
– період часу, до якого відноситься розрахована вагова структура.
Базисний період індексу
– період часу, для якого значення індексу приймається за 1,0 або 100%.
Базове підприємство
– підприємства торгівлі, сфери послуг, ринки, де здійснюється реєстрація цін (тарифів) на споживчі товари (послуги).
Дефляція
– вилучення з обігу надлишкової грошової маси, випущеної у період інфляції, що супроводжується загальним зниженням цін на товари і послуги.
Зважування
– метод індексних розрахунків для одержання зведених показників з індивідуальних елементів, кожному з яких надається визначене значення, або вага, у загальній їх сукупності.
Вибірка
– група чи частина одиниць досліджуваної сукупності, які відібрали, вважаючи, що вона буде репрезентативною (представницькою) для всієї цієї сукупності.
Вид товару, його властивості
– повна, докладна характеристика товарів (послуг), що відібрані для спостереження.
Груповий індекс
– індекс для групи товарів (послуг), який є середньозваженим індивідуальних індексів товарів (послуг)-представників.
Домогосподарство
– сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об'єднують та витрачають кошти. Домогосподарство може складатися з однієї особи.
Економічний район
– угруповання регіонів, запропоноване Радою по вивченню продуктивних сил у рамках програми "Україна 2010".
Індекс цін
– відносний показник, виражений у коефіцієнтах або відсотках, що характеризує зміну цін у часі (індекс динаміки) або у просторі (територіальний індекс).
Індекс цін довгостроковий
– індекс цін товару (послуги)-представника поточного або попереднього періоду порівняно з базисним.
Індекс цін короткостроковий
– індекс цін товару (послуги)-представника звітного періоду порівняно з попереднім.
Індивідуальний індекс
– індекс, отриманий на основі середніх цін товару (послуги)-представника у звітному та попередньому місяцях.
Інфляція
– знецінювання грошей і безготівкових коштів, що супроводжується ростом цін на товари і послуги.
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)
– складова системи національних класифікаторів, розроблена на базі міжнародної статистичної класифікації видів діяльності Європейського Союзу і призначена для систематизації та групування економічної інформації. При розробленні системи класифікацій Європейського Союзу за основу було прийнято структуру та опис Міжнародної стандартної галузевої класифікації видів економічної діяльності ISIC (Rev.3.1 – 1989, ООН).
Класифікація індивідуального споживання за цілями (КІСЦ)
– функціональна класифікація, яка є частиною Системи Національних Рахунків 2002 року та відображає групування витрат домогосподарств на товари та послуги.
Міські поселення
– міста Київ, Сімферополь, Севастополь, обласні центри, райцентри та інші міста.
Порівнянна ціна (тариф)
– ціна (тариф) на товар (послугу) з конкретними споживчими властивостями, зареєстрована в звітному і попередньому місяцях в одному і тому ж базовому підприємстві.
Поточна (звітна) ціна
– ціна в означений період часу в базовому підприємстві на момент її реєстрації.
Регіони
– Автономна Республіка Крим, 24 області, міста Київ та Севастополь.
Реєстрація цін
– метод збору інформації щодо цін (тарифів) на товари (послуги), що включені до споживчого набору, на відібраній сукупності базових підприємств шляхом їх відвідування.
Ринкова ціна
– ціна, сформована під впливом попиту та пропозиції на товар в умовах конкурентного ринку.
Споживчий набір товарів (послуг)-представників (набір)
– єдиний для всіх регіонів країни репрезентативно відібраний перелік товарів та послуг, що найчастіше споживаються населенням.
Споживча ціна (тариф)
– фактична ціна (тариф) на товар (послугу), реалізовані у вільному продажу в базових підприємствах з урахуванням ПДВ, акцизу та інших непрямих податків.
Споживчі товари (послуги)
– товари (послуги), що використовуються населенням, для особистого або загальносімейного споживання.
Споживчі грошові витрати домогосподарств
– грошові витрати домогосподарств на купівлю продуктів харчування, алкогольних та тютюнових виробів, товарів та послуг (одягу та взуття, оплату житла, води, газу, електроенергії та інших видів палива; меблів, предметів домашнього вжитку, побутової техніки та товарів для щоденного обслуговування житла; витрати на охорону здоров'я, транспорт, зв'язок, відпочинок та культуру, освіту тощо).
Сезонність
– поняття, що характеризує зміну явищ у динаміці, які повторюються і можуть бути викликані різними причинами, у тому числі змінами пори року, явищами природи, врожайністю, а також звичаями, традиціями, святами і т.ін.
Середня ціна (тариф) товару (послуги)-представника
– середній рівень ціни розрахований на базі зареєстрованих цін (тарифів) на конкретні товари (послуги) в базових підприємствах.
Середня ціна по регіону
– середньозважена ціна, розрахована на основі середніх цін на товар (послугу)-представник, зареєстрованих в міських поселеннях.
Товар (послуга)-представник
– це сукупність видів товарів (послуг), які є однорідними за своїми споживчими властивостями та призначенням і мають однакові тенденції щодо зміни цін.
Ціна
– грошове відображення вартості товару (послуги) за його кількісну одиницю.Контакт
Відділ аналізу даних статистики цін
Брегей Г.М.
  (032) 258-59-39
електронна пошта  e-mail: ve@lv.ukrstat.gov.ua
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2018
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi