Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Львівській області
Facebook   Twitter   instagram
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Мапа сайту   Контакти  

Новини »
Статистика за темами
Населення та міграція »
Ринок праці »
Освіта »
Охорона здоров'я
і соціальний захист »
Доходи та умови життя
домогосподарств »
Населені пункти та
житло »
Культура, спорт, туризм »
Правосуддя, злочинність
та суспільна діяльність »
Макроекономічні
показники »
Діяльність підприємств »
Інвестиції »
Енергетика, навколишнє
середовище »
Сільське, лісове
та рибне господарство »
Промисловість »
Будівництво »
Внутрішня торгівля,
послуги »
Зовнішня торгівля »
Транспорт »
Ціни »
Наука, технології та
інновації »
Для користувачів »
Для респондентів »
Оголошення »
Події »
Бази даних »
Статистична інформація »
Експрес-випуски »
Публікації »
Львівська область
в Україні »
Паспорт області »
Населення України »
Інфографіка »
Ґендерна статистика »
Статистика для школярів »
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) »
Міжнародне
співробітництво »
Анкетні опитування »
Бібліотека »
Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Платформа Центрів Дія

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудиту запрошує на навчання!

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта  
 Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Сільське, лісове та рибне господарство
Головна Статистика за темами »  Сільське, лісове та рибне господарство » Статистичні терміни

   
Сільське господарство
Обсяг виробництва (валовий збір) культур багаторічних – загальний розмір продукції плодоягідних насаджень, виноградників, яка зібрана з загальної площі насаджень, незалежно від їх віку.
Обсяг виробництва (валовий збір) культур сільськогосподарських – загальний розмір продукції, зібраної з основних, повторних, міжрядних посівів, у натуральному вираженні. Обсяг виробництва (валовий збір) культур зернових і зернобобових, соняшнику в період збирання врожаю наведено в початково оприбуткованій (фізичній) масі (масі сільськогосподарських культур після збирання), за рік у цілому – у масі після доробки (початково оприбуткована маса сільськогосподарських культур за виключенням невикористаних відходів (втрат післязбиральної обробки: очистка від часток бур’янів та соломи, лушпайок та інших домішок) і втрат при сушінні (доведення зерна до базисних кондицій)).
Обсяг застосованих пестицидів – маса (у діючій речовині) застосованих пестицидів для захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів.
Обсяг унесених добрив – маса мінеральних (у перерахунку на 100% діючої речовини) та органічних (у фізичній масі) добрив, які внесені в ґрунт для поліпшення умов живлення і підвищення врожайності сільськогосподарських культур.
Обсяг унесених добрив/пестицидів у розрахунку на 1 га посівної уточненої/обробленої площі – середній показник, що характеризує внесення в ґрунт добрив і пестицидів на одиницю площі. Він обраховується як співвідношення обсягів унесених мінеральних добрив у перерахунку на 100% діючих речовин, органічних добрив у фізичній масі та застосованих пестицидів у перерахунку на діючу речовину, які були використані під певну сільськогосподарську культуру, до посівної уточненої/обробленої площі цієї культури.
Площа насаджень культур плодових та ягідних (загальна) – площа відокремлених садів (зерняткових, кісточкових, горіхоплідних) та ягідників, а також площа під деревами і кущами, які ростуть окремо, та площа культур плодових та ягідних у закритому ґрунті, незалежно від віку насаджень.
Площа, оброблена добривами/пестицидами – площа, на якій були внесені добрива (мінеральні, органічні), застосовані пестициди під урожай сільськогосподарських культур звітного року.
Площа посівна культур сільськогосподарських – частина ріллі або інших розораних угідь, яка фактично зайнята посівами: озимими, які посіяні восени минулого року та збереглися до закінчення весняної сівби, та ярими культурами під урожай звітного року.
Площа посівна уточнена культур сільськогосподарських – площа, яка була фактично зайнята під посівами сільськогосподарських культур навесні (площа посівів озимих культур, що збереглися, та площа ярих культур), з урахуванням посівів пізніх культур під урожай звітного року (літні посадки), а також змін у господарському використанні посівів (перехід посівів із груп одного виробничого напряму до інших, наприклад, на зерно, зелений корм, сіно тощо).
Урожайність культур сільськогосподарських – середній розмір виробництва певної культури з одиниці фактично зібраної площі цієї культури, який обчислено як співвідношення обсягу виробництва (валового збору) з основних, повторних і міжрядних посівів та фактично зібраної площі цієї культури (для багаторічних насаджень – як співвідношення обсягу виробництва (валового збору) з усієї площі насаджень та площі культури у плодоносному віці).
Частка площі, обробленої добривами/пестицидами – співвідношення площі, на якій були внесені добрива/пестициди, до площі посівної уточненої певної сільськогосподарської культури.
Жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій – сумарна жива маса сільськогосподарських тварин, які були реалізовані на забій (товарний забій) та/або забиті на м’ясо у своєму господарстві (внутрішньогосподарський забій), незалежно від того, де був проведений забій: безпосередньо на підприємстві чи на бойні, та приросту живої маси сільськогосподарських тварин на відгодівлі, нагулі та дорощуванні, який одержаний відгодівельними підприємствами та скотобазами переробних підприємств від куплених тварин.
Забійна маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій – сумарна забійна маса (м’ясо, жир-сирець, харчові субпродукти) сільськогосподарських тварин, яка отримана як при реалізації на забій (товарний забій), так і при внутрішньогосподарському забої тварин на м’ясо, незалежно від того, де був проведений забій: безпосередньо на підприємстві чи на бойні, яку обчислено як добуток сумарної живої маси сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій, і коефіцієнта переведення живої маси тварин у забійну масу.
Кількість одержаних яєць від птиці свійської – загальна кількість яєць, які отримані від усіх видів свійської птиці, уключаючи яйця, що були втрачені через бій, псування тощо, а також яйця, витрачені для виведення молодняку (інкубація) квочками або в інкубаторі.
Кількість сільськогосподарських тварин – показник, що характеризує кількість сільськогосподарських тварин певного виду, які утримуються на звітну дату, незалежно від мети вирощування та розведення (для отримання продукції, відтворення тощо).
Обсяг виробництва (валовий настриг) вовни – загальний обсяг фактично настриженої з живих овець і кіз вовни в натуральній масі, тобто у фізичній масі після стрижки (немита або мита в руні), включаючи вовну, яка була використана на внутрішньогосподарські потреби.
Обсяг виробництва (валовий надій) молока – сумарні валові надої молока, отримані від маток сільськогосподарських тварин (корів усіх порід, буйволиць, овець і кіз, кобил, інших маток сільськогосподарських тварин).
Середня ціна продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами – це вартість одиниці реалізованої підприємствами власно виробленої продукції наростаючим підсумком з початку року з урахуванням її якості, але без урахування транспортних, експедиційних та накладних витрат, податку на додану вартість, дотацій.
Індекс сільськогосподарської продукції характеризує рівень змін фізичного обсягу виробництва продукції сільського господарства, виробленого за періоди, що обрані для порівняння.
Лісове господарство та мисливство
Вартість реалізованої лісової продукції визначають за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції лісового господарства, що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах, (уключаючи продукцію за бартерним контрактом), без урахування податку на додану вартість.
Відтворення лісу – роботи щодо відновлення лісів на лісових ділянках, що були вкриті лісовою рослинністю (зруби, згарища тощо) та лісорозведення на землях, які раніше не були зайняті лісом.
Заготівля ділового круглого лісу – група лісових матеріалів, що виробляються з деревини для потреб виробництва і населення в круглому вигляді. Включає всі сортименти круглого лісу за винятком паливної деревини.
Заготівля круглого лісу – загальний обсяг поваленої чи заготовленої іншим чином і вивезеної деревини, яка може бути використана з господарською метою.
Кількість виробленої лісової продукції – загальний обсяг поваленої чи заготовленої іншим чином і вивезеної деревини, яка може бути використана з господарською метою.
Лісовідновлення – вирощування штучно створених лісів на вирубках та згарищах.
Лісорозведення – безпосередній результат діяльності людини із перетворення ділянок, які не були зайняті лісом, у лісові.
Мисливські угіддя – ділянки суші і водного простору (ліси, поля, луки, болота, озера тощо), на яких водяться мисливські тварини і які можуть бути використані для мисливського господарства або добування (відлову, відстрілу) цих тварин.
Мисливські тварини – дикі звірі та птахи, що можуть бути об'єктами полювання. Інформація щодо обліку та добування мисливських тварин збирається (формується) за місцезнаходженням юридичних осіб, яким надано у користування мисливські угіддя.
Паливна деревина – круглий ліс, що використовується як паливо у процесі приготування їжі, опалення або виробництва енергії. Включає деревину, що використовується для виробництва деревного вугілля, деревних пелет та інших агломератів, деревну тріску, яка безпосередньо отримана у лісі з круглого лісу та підлягає використанню як паливо.
Рибне господарство
Добування водних біоресурсів – обсяг риби та інших водних біоресурсів, які добуті (вилучені) з усіх рибогосподарських водних об’єктів або їх частин (морів, океанів, ставків, річок, водосховищ, озер та інших водойм) як з метою реалізації на переробні підприємства, організаціям торгівлі тощо, так і для їхньої подальшої переробки на власному підприємстві, незалежно від мети їх подальшого використання: виробництво харчової, технічної, кормової, медичної та інших видів продукції. У підприємствах, що займаються рибництвом, в обсягах вилову живої риби врахована також риба, яка переважена та пересаджена з нагульних ставків у зимувальні ставки.
Середня ціна добування 1 тонни водних біоресурсів – це середня вартість одиниці реалізованої у звітному році продукції без урахування податку на додану вартість, акцизу й інших непрямих податків, яка розрахована як співвідношення вартості реалізованої продукції та її кількості.


Відділ аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
ve@lv.ukrstat.gov.ua
(032) 258-59-21
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
Мапа сайту   
© ГУСуЛО, 1999-2024
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем