Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi |Календар оприлюднення статистичної інформації
Головна Cтатистична інформація »   

Календар оприлюднення статистичної інформації

Календар оприлюднення статистичної інформації
Головного управління статистики у Львівській області
у 2017 році

Назва Дата оприлюднення
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
 
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Чисельність населення 24 24 22 24 23 21 24 22 22 24 22 22
Природний рух населення 24 24 22 24 23 21 24 22 22 24 22 22
Міграційний рух населення 24 24           22        
Населення (1995-2017)       12   26 26          
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у Львівській області             31          
Основні показники ринку праці у Львівській області     29     30     27     27
Основні показники ринку праці у Львівській області (2000–2016)     31                  
Зареєстроване безробіття у Львівській області 18 17 17 18 18 16 18 18 18 18 17 18
Попит та пропозиція робочої сили 18 17 17 18 18 16 18 18 18 18 17 18
Працевлаштування зареєстрованих безробітних у Львівській області 18 17 17 18 19 16 18 18 18 18 17 18
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Заборгованість із виплати заробітної плати у Львівській області (2000–2017)   20                    
Заборгованість із виплати заробітної плати у Львівській області 30 28 30 28 30 30 31 31 29 31 30 28
Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у Львівській області (2002–2017)   20                    
Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у Львівській області 30 28 30 28 30 30 31 31 29 31 30 28
Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у Львівській області 30 28 30 28 30 30 31 31 29 31 30 28
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у Львівській області 30 28 30 28 30 30 31 31 29 31 30 28
Освіта
Дошкільні навчальні заклади (1995–2016)         17              
Загальноосвітні навчальні заклади (1995/96–2016/16) 24                      
Професійно–технічні навчальні заклади (1995–2016)       3                
Вищі навчальні заклади (1995–2016)     17                  
Охорона здоров'я
Заклади охорони здоров'я (1995–2016)             3          
Медичні кадри (1995–2016)             3          
Захворюваність населення (1995–2016)             3          
Доходи та умови життя
Характеристика домогосподарств Львівської області (1999-2016)               8        
Структура сукупних витрат домогосподарств Львівської області (1999-2016)               8        
Розподіл населення Львівської області за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2000–2016)                     14  
Диференціація життєвого рівня населення Львівської області (2000–2016)                     14  
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах Львівської області (1999–2016)               8        
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування     21                  
Соціальний захист
Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів на початок року (1995–2017)           23            
Чисельність дітей, усиновлених протягом року (2000–2016)         17              
Населені пункти та житло
Житловий фонд (1995–2016)             6          
Правосуддя та злочинність
Правопорушення (1995–2016)           2            
Культура
Заклади культури та мистецтва (1995–2016)           19            
Засоби масової інформації та книговидання (1995–2016)           19            
Економічна статистика
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт (2004–2015)       4                
Валовий регіональний продукт (2004–2016)             11          
Доходи населення (2002–2015) 24                      
Доходи населення (2002–2016)         5              
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році             6     20    
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році             6     20    
Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році             6     20    
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році             6     20    
Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році             6     20    
Основні показники діяльності підприємств за містами та районах Львівської області             6     20    
Фінанси
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності           23         10  
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності           23         10  
Фінансові результати підприємств до оподаткування за містами обласного значення та районами           23         10  
Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності           23         10  
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності           29     29     13
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності           29     29     13
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності           23         10  
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності           23         10  
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності           29     29     27
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності           29     29     27
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності           23         10  
Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності           29     29     27
Внутрішня торгівля
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі Львівської області (2005–2015)         15              
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі Львівської області           16     15     15
Роздрібний товарооборот Львівської області 24 22 22 24 23 22 21 23 21 23 22 21
Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля, за містами та районами Львівської області           19     18     18
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі1по містах та районах Львівської області         19              
Основні показники роздрібної торгівлі Львівської області (1995–2016)         19              
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів   27     26     29     27  
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності   27     26     29     27  
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування   27     26     29     27  
Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2016)         26              
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010–2016)         26              
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010–2016)         26              
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
Індекси сільськогосподарської продукції   17 17 19 18 16 19 18 19 20 17 15
Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва 18                      
Кількість сільськогосподарських тварин   15 15 13 13 14 12 11 13 11 10 13
Кількість худоби та птиці 13                      
Виробництво основних видів продукції тваринництва 13 15 15 13 13 14 12 11 13 11 10 13
Виробництво основних сільськогосподарських культур       3     18 17 15 19 17  
Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва (1991–2016)           1            
Рослинництво (1995–2016)       3                
Тваринництво (1995–2016)         19              
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (1996–2016)     3                  
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами   17 3 20 19 16 19 18 19 19 17 19
Лісове господарство та мисливство
Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990-2016)       14                
Основні показників ведення мисливського господарства (1990–2016)       11                
Заготівля ліквідної деревини (2010–2016)       14                
Рибне господарство
Добування водних біоресурсів (1995–2016)   27                    
Енергетика
Використання палива у Львівській області   27 27 26 26 27 26 28 26 26 27 26
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у Львівській області 26                      
Запаси палива у Львівській області   27 27 26 26 27 26 28 26 26 27 26
Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників Львівської області 26                      
Промисловість
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (за періоди з початку року) 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
Виробництво основних видів промислової продукції 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за основними видами діяльності 5 3 6 5 5 6 5 4 5 5 6 5
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за основними видами діяльності у 2016 році (уточнені дані)     9                  
Структура обсягів реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)за основними видами діяльності у 2016 році (уточнені дані)     9                  
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності (2010–2016)           23       20    
Виробництво основних видів промислової продукції (2003–2016)             18          
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (2013–2016)   27                    
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2016 році (уточнені дані)   27                    
Будівництво
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери у Львівській області   22     23     22     22  
Прийняття в експлуатацію житла у Львівській області   22     23     22     22  
Прийняття в експлуатацію житла за видами житлових будівель (2003–2016)   22                    
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир (2000–2016)   22                    
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2016 році (уточнені дані)   24                    
Обсяг виконаних будівельних робіт Львівської області за видами будівельної продукції 24 24 24 25 25 22 24 22 25 25 22 22
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (2010–2016)   24                    
Індекси будівельної продукції за видами у 2016 році (уточнені дані)   24                    
Індекси будівельної продукції Львівської області 24 24 24 25 25 22 24 22 25 25 22 22
Індекси будівельної продукції за видами (2011–2016)   24                    
Транспорт
Вантажні перевезення 23 21 21 21 23 21 21 22 21 23 21 21
Пасажирські перевезення 23 21 21 21 23 21 21 22 21 23 21 21
Відправлення (перевезення) вантажів за видами транспорту (1995–2016)         15              
Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту загального користування (1995–2016)         15              
Дорожньо-транспортні пригоди та потерпілі у них (2000–2016)         15              
Туризм
Туристичні потоки (2000–2016)         10              
Колективні засоби розміщування (2011–2016)         10              
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2010–2017)                     1  
Навколишнє середовище
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990–2016)         10              
Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2016 році         10              
Основні показники утворення та поводження з відходами (1994–2016)           2            
Утворення та поводження з відходами за категоріями матеріалів у 2016 році           2            
Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних витрат у 2016 році         23              
Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990–2016)         10              
Основні показники утворення та поводження з відходами у 2016 році           2            
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Львівської області 17 15 20 18 16 15 17 15 15 18 15 18
Товарна структура зовнішньої торгівлі Львівської області 17 15 20 18 16 15 17 15 15 18 15 18
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Львівської області   15     16     15     15  
Структура зовнішньої торгівлі послугами Львівської області   15     16     15     15  
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Львівської області         31     30     29  
Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з Львівської області в економіці країн світу     31   31     30     29  
Географічна структура експорту-імпорту товарів Львівської області (1996–2016)           1            
Географічна структура експорту-імпорту послуг Львівської області (1996–2016)           1            
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) на початок року (1995–2016)     31                  
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 в економіці Львівської області     31                  
Експорт - імпорт послуг Львівської області за країнами світу за 2016 рік (квартальна інформація за уточненими річними даними)           1            
Структура експорту-імпорту Львівської області за видами послуг (уточнені річні дані)           1            
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Львівської області (уточнені річні дані)           1            
Товарна структура зовнішньої торгівлі Львівської області (уточнені річні дані)           1            
Ціни
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
Індекси споживчих цін на товари та послуги у Львівській області у 2007-2016 роках (грудень до грудня попереднього року) 12                      
Наука, технології та інновації
Кількість працівників,задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010-2016рр.)           6            
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок власними силами організацій за видами робіт (2010-2016рр.)           6            
Інформаційне суспільство
Доходи від надання послуг пошти та зв’язку   20     18     18     20  
Засоби телефонного зв’язку   20     18     18     20  
Пошта та зв’язок (2000–2016)   20                    
Багатогалузева статистична інформація
Комплексна статистика
Основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області 31 28 31 28 31 30 31 31 29 31 30 29

© ГУСуЛО, 2001-2018
Обов'язкове посилання на джерело