Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Діяльність Головного управління »
Для респондентів »
Оголошення »
СтатБанк »
Статистична інформація »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Тематичні розділи »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Бібліотека »
Регіон у фокусі »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Переписи »
Населення України »
Міжнародне
співробітництво »Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудитузбільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Звіт про результати діяльності
Головна Діяльність Головного управління » Звіти про діяльність »


Звіт про результати діяльності Головного управління статистики у Львівській області за 2017 рік

Головне управління статистики у Львівській області (далі – Головне управління статистики) є складовою єдиної системи органів державної статистики України і у межах наданих йому повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики, забезпечує функціонування єдиної системи обліку і звітності у регіоні.

У 2017 році відповідно до завдань, визначених Положенням про Головне управління статистики, згідно з пріоритетами Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року та на виконання Плану державних статистичних спостережень на 2017 рік, Головне управління статистики здійснювало свою діяльність за такими основними напрямами:

– організація і проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними і демографічними процесами, екологічною ситуацією в області, а також підготовка за їх результатами статистичної інформації;
– моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення вільного доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості роботи органів державної статистики;
– установлення партнерських стосунків із респондентами державних статистичних спостережень, зменшення звітного навантаження, забезпечення достовірності статистичних даних;
– участь у розробленні та впровадженні науково обґрунтованої статистичної методології, удосконаленні звітно-статистичної документації та статистичної інфраструктури;
– участь у розробленні та впровадженні новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання й передачі статистичної інформації;
– удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання кадрів, запобігання корупції.

Організація і проведення державних статистичних спостережень

План державних статистичних спостережень на 2017 рік передбачав проведення статистичних спостережень за 21 розділом демографічної, соціальної, економічної, екологічної та інших галузей статистики, а також підготовку комплексних статистичних продуктів та іншої статистичної інформації.

У 2017 році Головне управління статистики провело 85 державних статистичних спостережень за 115 формами. Загалом отримано від респондентів та опрацьовано 599,2 тис. звітів.

Крім того, для формування статистичної інформації за окремими розділами статистики Головне управління статистики отримувало і опрацьовувало адміністративні дані від установ і організацій.

Здійснювалися спостереження за змінами споживчих цін та вибіркові обстеження населення (домогосподарств) з питань умов життя домогосподарств, економічної активності населення та сільськогосподарської діяльності населення.

Поширення інформації та комунікації

З метою інформування користувачів різних рівнів щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в області, містах та районах протягом року Головне управління статистики здійснювало інформаційно-публікаційну діяльність. За результатами державних статистичних спостережень підготовлено 299 експрес-випусків, 411 бюлетенів, 26 доповідей, 24 збірники, у тому числі статистичний щорічник Львівської області (у 2 частинах), статистичний щорічник міста Львова.

Основним засобом поширення статистичної інформації є веб-сайт Головного управління статистики.

На веб-сайті у вільному доступі розміщена статистична інформація, яка готується відповідно до Плану державних статистичних спостережень.

Для зручності користувачів розроблена пошукова система для роботи з електронною бібліотекою публікацій, в якій у вільному доступі розміщені статистичні публікації Головного управління статистики починаючи з 2008 року.

Для покращення зрозумілості статистичної інформації шляхом її графічного візуального подання на веб-сайті Головного управління статистики представлено розділ «Інфографіка».

З використанням засобів візуалізації підготовлено статистичні публікації «Львівська область у цифрах», «Цікава статистика», «Якість життя у Львівській області», тематичну інфографіку, прес-релізи до професійних свят, буклети тощо.

На веб-сайті Головного управління статистики удосконалено структуру та дизайн рубрики «Тематичні розділи». Для зручності користувачів реалізовано комплексний підхід до інформаційного наповнення кожного тематичного розділу (новини, таблиці, графіка, бази даних, публікації, методологія, бланки звітності, інфографіка). Удосконалено технологічну схему наповнення тематичних розділів та графічне представлення даних.

Систематично здійснювалося ведення та актуалізація бази даних статистичної інформації та інформаційної бази даних показників регіональної статистики «Регіостат».

У 2017 році зафіксовано 263,7 тис. відвідувань веб-сайту Головного управління статистики (у 2016 році – 256,6 тис.).

Протягом року систематично оновлювалася інформація на сторінці Головного управління статистики у соціальній мережі «Facebook».

У 2017 році укладено 54 договори про надання статистичних послуг користувачам на платній основі.

На запити користувачів підготовлено 1895 відповідей щодо отримання статистичної інформації та роз'яснень стосовно статистичної методології та проведення державних статистичних спостережень.

З метою забезпечення права на отримання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» протягом 2017 року Головним управлінням статистики було опрацьовано та надано відповіді на 157 запитів, з яких 42 надійшло від громадських організацій, 79 – від громадян, 24 – від юридичних осіб, 12 – від засобів масової інформації.

У 2017 році до Головного управління статистики надійшло 61 звернення громадян, з них 31 громадянин побував на особистому прийомі, 29 звернень надійшли поштою. Всі звернення розглянуто своєчасно.

Упродовж року здійснювалося інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

У 2017 році надано 1710 відомостей з ЄДРПОУ.

Проводилась робота з оприлюднення результатів державних статистичних спостережень у засобах масової інформації. У ЗМІ оприлюднено 24 повідомлення «Про економічне і соціальне становище регіону» та 634 окремі матеріали з актуальних питань за даними проведених державних статистичних спостережень; здійснено 33 виступи на радіо і телебаченні.

У 2017 році налагоджена системна робота із забезпечення статистичними матеріалами засобів масової інформації районного рівня.

З метою визначення ступеня задоволення користувачів статистичними послугами Головним управлінням статистики проводилися анкетні опитування з питань інформаційного наповнення статистичних публікацій, а також користувачів – відвідувачів веб-сайту та відвідувачів бібліотеки. За результатами 8 опитувань отримано та опрацьовано 569 заповнених анкет.

Крім того, проводилася постійна роз'яснювальна робота з користувачами статистичної інформації. У 2017 році Головним управлінням статистики проведено 11 нарад, семінарів, круглих столів для користувачів, підготовлено 10 матеріалів рекламного та інформаційного характеру.

Для задоволення потреб користувачів статистичної інформації в Головному управлінні статистики діє бібліотека статистичних публікацій, яка забезпечує відвідувачів статистичними публікаціями Головного управління статистики, Держстату, а також регіональних головних управлінь статистики України; статистичними виданнями інших держав та Євростату.

Взаємодія з респондентами державних статистичних спостережень

Інформування респондентів щодо порядку та термінів подання державної статистичної звітності здійснюється через рубрики «Ваші звіти», «Подання звітності в «Єдине вікно», «Статистичний календар», «Електронна звітність», «Оголошення» у розділі «Для респондентів» на веб-сайті Головного управління статистики.

Для встановлення партнерських відносин з респондентами та забезпечення достовірності первинних статистичних даних протягом року проведено 5 опитувань респондентів державних статистичних спостережень, за результатами яких отримано і опрацьовано 1884 анкети із пропозиціями та побажаннями щодо удосконалення статистичних формулярів, змін у методології, способах та термінах подання форм звітності тощо.

З лютого по липень 2017 року було проведене анкетне опитування для визначення звітного навантаження на респондентів за 18 формами державних статистичних спостережень.

За результатами анкетного опитування Держстатом було здійснено оцінку рівня звітного навантаження на респондентів при складанні ними форм державних статистичних спостережень та обраховано індекс задоволеності респондентів.

Для покращення взаємодії з респондентами Головним управлінням статистики протягом 2017 року проведено 118 інструктивних нарад, надіслано 5372 листи, здійснено 53 заходи з надання допомоги (консультативної підтримки).

З метою спрощення процедури подання звітності для респондентів приймання статистичної та фінансової звітності здійснювалося за принципом «Єдиного вікна» та в електронному вигляді.

Кількість респондентів, які звітували в електронному вигляді, становила майже 11 тис., їх частка – 45,1%, кількість отриманих електронних звітів – 148,1 тис., їх частка у загальній кількості поданих звітів – 58,3% (у 2016 році – відповідно 124,2 тис. звітів та 50,0%).

Розроблення, впровадження та вдосконалення новітніх інформаційних технологій у галузі статистики

У 2017 році продовжувалися роботи з розроблення та впровадження Інтегрованої системи статистичної інформації (ІССІ) на базі сучасних технологій підготовки, планування та проведення статистичних спостережень, оброблення й аналізу даних, поширення отриманої статистичної інформації.

Проведено тестові випробування форм державних статистичних спостережень №1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Продаж світлих нафтопродуктів і газу», №1-кб (місячна) «Основні економічні показники короткострокової статистики будівництва», №4-мтп (річна) «Використання та запаси палива», №6-сільрада (річна) «Об’єкти погосподарського обліку», №2К-Б «Обстеження ділової активності будівельного підприємства», №1-ІКТ «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах». Переведена в середовище продуктиву форма №4-мтп (місячна) «Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти».

Упродовж року здійснювалися роботи щодо вдосконалення та наповнення веб-сайту Головного управління статистики, сайту «Всеукраїнський перепис населення» та актуалізації бази даних «Населення України».

Проведено реструктуризацію та модернізацію інформаційного наповнення бази даних статистичної інформації відповідно до Довідника розділів статистики.

Протягом року удосконалювалося програмне забезпечення, яке використовується у роботі «Єдиного вікна» для приймання звітності від респондентів.

Упродовж року Головне управління статистики приймало участь у розробленні та впровадженні для представлення на веб-сайті Держстату інфографіки «Статистичний атлас України» та тематичних карт «Статистика регіонів».

Міжнародне співробітництво

У 2017 році Головним управлінням статистики продовжувалася співпраця щодо транскордонної статистики.

Спільно з Управлінням статистики у Любліні (Республіка Польща) підготовлено публікацію «Єврорегіон Буг у цифрах у 2010–2015 роках».

У квітні 2017 року Головне управління статистики провело Міжнародний науково-практичний семінар «Формування системи основних індикаторів оцінки соціально-економічного розвитку транскордонних територій» за участю представників польських статистичних та наукових організацій.

Головне управління статистики прийняло участь у навчальному семінарі у рамках проекту «Використання декількох методів дослідження на прикладі комплексних досліджень подорожей» (м. Жешув Республіки Польща), у робочій нараді експертів з підготовки Концепції спостережень прикордонних районів України (м. Жешув Республіки Польща), а також у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні суспільно-економічні проблеми українсько-польського транскордонного співробітництва» (м. Львів).

Удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання кадрів

Станом на 1 січня 2018 року організаційна структура Головного управління статистики включає обласний апарат (керівництво, 5 управлінь, 12 відділів, 2 сектори), а також 14 управлінь (відділів) статистики у районах (місті).

Посади керівників обіймає 80 осіб, спеціалістів – 239 осіб, що становить відповідно 25% та 75% від загальної кількості державних службовців.

Питома вага жінок серед працівників Головного управління статистики становить 92,1%. Посади керівників різних рівнів зайняті жінками на 86,3%, спеціалістів – на 94,9%.

Стаж роботи понад 10 років мають 93,8% керівників та 70,7% спеціалістів, у тому числі працюють понад 20 років – відповідно 68,8% і 41,4%.

За віковим складом у Головному управлінні статистики переважають працівники у віці 46–55 років – 33%, у віці до 35 років – 28,5%.

Вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) мають 95,0% керівників та 85,8% спеціалістів, вищу освіту ступеня молодшого бакалавра та бакалавра – відповідно 5,0% і 14,2% працівників.

У 2017 році дипломи вищої освіти різного освітньо-кваліфікаційного рівня отримали 5 працівників Головного управління статистики. На заочну форму навчання для здобуття ступеня магістра вступила 1 особа, ще 7 працівників продовжують навчання у вищих навчальних закладах.

У 2017 році 120 державних службовців були слухачами одноденного тематичного семінару на тему «Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування», 5 осіб пройшли курс підвищення кваліфікації за професійними програмами та з питань законодавства про державну службу, функціональні навчання пройшли працівники, відповідальні за окремі напрями діяльності. У першому етапі І туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» прийняли участь 7 державних службовців.

Запобігання та протидія корупції

Упродовж 2017 року у Головному управлінні статистики здійснено низку заходів з метою забезпечення дотримання норм Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» всі державні службовці категорій Б та В подали електронні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Питання щодо запобігання корупції розглядалось на засіданні колегії Головного управління статистики та постійно знаходиться під контролем керівництва Головного управління статистики.

Для інформування громадськості на веб-сайті Головного управління статистики у розділі «Запобігання проявам корупції» розміщено нормативно-правові акти та методичні матеріали з питань запобігання корупції.

Результати фінансової діяльності

Відповідно до чинного бюджетного законодавства України фінансова діяльність Головного управління статистики у 2017 році здійснювалася за такими бюджетними програмами:

– КПКВК 1207010 «Керівництво та управління у сфері статистики»;
– КПКВК 1207030 «Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя».

Для здійснення функціональних повноважень Головного управління статистики на 2017 рік було затверджено видатки державного бюджету на суму 47948,2 тис. грн, з яких 46086,8 тис. грн – обсяги із загального фонду, 1861,4 тис. грн – із спеціального фонду. Фактичні видатки Головного управління статистики у 2017 році становили 49496,0 тис. грн, з них 48427,2 тис. грн – із загального фонду, 1068,8 тис. грн – із спеціального фонду.

Надходження спеціального фонду склали 1721,9 тис. грн, у тому числі від надання послуг, що надаються згідно з основною діяльністю – 324,7 тис. грн, від оренди майна – 1397,2 тис. грн.

Боргові зобов'язання відсутні.

 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2018
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi