Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Діяльність Головного управління »
Для респондентів »
Оголошення »
СтатБанк »
Статистична інформація »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Тематичні розділи »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Бібліотека »
Регіон у фокусі »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Переписи »
Населення України »
Міжнародне
співробітництво »Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

 Урядова «гаряча лінія»

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Транскордонне співробітництво

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Звіт про результати діяльності
Головна Діяльність Головного управління »   Звіти про діяльність »


Звіт про результати діяльності Головного управління статистики у Львівській області за 2016 рік

 Головне управління статистики у Львівській області (далі - Головне управління статистики) є складовою єдиної системи органів державної статистики України і у межах наданих йому повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики, забезпечення функціонування єдиної системи обліку і звітності у регіоні.

 У 2016 році відповідно до завдань, визначених Положенням про Головне управління статистики, згідно з пріоритетами Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року та на виконання Плану державних статистичних спостережень на 2016 рік, Головне управління статистики здійснювало свою діяльність за такими основними напрямами:
   – організація і проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними і демографічними процесами, екологічною ситуацією в області, а також підготовка за їх результатами статистичних публікацій (інформації);
   – моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості роботи органів державної статистики;
   – установлення партнерських стосунків із респондентами державних статистичних спостережень, зменшення звітного навантаження, забезпечення достовірності статистичних даних;
   – участь у розробленні та впровадженні науково обґрунтованої статистичної методології, в удосконаленні звітно-статистичної документації та статистичної інфраструктури;
   – участь у розробленні та впровадженні новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання й передачі статистичної інформації;
   – удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання кадрів, запобігання корупції.

Організація і проведення державних статистичних спостережень

 План державних статистичних спостережень на 2016 рік передбачав проведення статистичних спостережень за 21 розділом демографічної, соціальної, економічної, екологічної та інших галузей статистики, а також підготовку комплексних статистичних продуктів та іншої статистичної інформації.

 У 2016 році Головне управління статистики провело 85 державних статистичних спостережень за 125 формами. Загалом отримано від респондентів та опрацьовано 526,6 тис. первинних звітів.

 Здійснювалися спостереження за змінами споживчих цін та вибіркові обстеження населення (домогосподарств) з питань умов життя домогосподарств, економічної активності населення та сільськогосподарської діяльності населення.

Поширення інформації та комунікації

 З метою інформування органів державної влади, місцевого самоврядування та користувачів різних рівнів щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в області, містах та районах протягом року Головне управління статистики підготувало 489 експрес-випусків, 429 бюлетенів, 31 економічну доповідь, 29 збірників, у тому числі статистичний щорічник Львівської області (у 2 частинах), статистичний щорічник міста Львова.

 Для підвищення доступності статистичної інформації шляхом її графічного візуального подання на офіційному веб-сайті Головного управління статистики представлено розділ "Інфографіка".

 З використанням засобів візуалізації підготовлено статистичні публікації "Львівська область у цифрах", "Соціально-економічні показники Львівської області", "Цікава статистика", прес-релізи до професійних свят, тематичні буклети тощо.

 Для зручності користувачів розроблена пошукова система для роботи з електронною бібліотекою публікацій, в якій у вільному доступі розміщені статистичні публікації Головного управління статистики починаючи з 2008 року.

 У 2016 році зафіксовано майже 260 тис. відвідувань веб-сайту Головного управління статистики.

 У засобах масової інформації оприлюднено 24 повідомлення "Про економічне і соціальне становище регіону" та 281 окремий матеріал з актуальних питань за даними проведених державних статистичних спостережень; здійснено 55 виступів на радіо і телебаченні.

 З метою забезпечення права на отримання публічної інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" протягом 2016 року Головним управлінням статистики було опрацьовано та надано відповіді на 164 запити (у 2015 році - 84 запити), з них 77 надійшло від громадських організацій, 63 - від громадян, 22 - від юридичних осіб, 2 - від засобів масової інформації.

 У 2016 році до Головного управління статистики надійшло 116 звернень громадян, з них 57 громадян побували на особистих прийомах, 59 звернень надійшли поштою. Всі звернення розглянуто своєчасно.

 З метою визначення ступеня задоволення користувачів інформаційними послугами Головним управлінням статистики проводилися анкетні опитування з питань інформаційного наповнення та використання даних статистичних публікацій за галузями статистики; підготовки "Каталогу офіційних статистичних публікацій на 2016 рік"; використання веб-сайту та бібліотеки Головного управління статистики. За результатами 14 опитувань отримано та опрацьовано 320 заповнених анкет.

 Крім того, проводилася постійна роз'яснювальна робота з користувачами статистичної інформації. У 2016 році Головним управлінням статистики проведено 8 семінарів, конференцій, круглих столів з користувачами, підготовлено 11 рекламних матеріалів щодо підготовки та оприлюднення статистичних продуктів.

 На запити користувачів підготовлено 1287 відповідей щодо отримання статистичної інформації та роз'яснень стосовно статистичної методології та організації державних статистичних спостережень.

 Упродовж року здійснювалося інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

 У 2016 році видано 2545 відомостей з ЄДРПОУ.

 Для задоволення потреб користувачів статистичної інформації в Головному управлінні статистики діє бібліотека статистичних публікацій, яка забезпечує відвідувачів інформаційними статистичними публікаціями Головного управління статистики, Держстату, а також регіональних головних управлінь статистики України; статистичними виданнями інших держав та Євростату. Упродовж року послугами бібліотеки скористалися понад 1 тис. користувачів.

Взаємодія з респондентами державних статистичних спостережень

 Інформування респондентів щодо порядку та термінів подання державної статистичної звітності здійснюється через рубрики "Ваші звіти", "Подання звітності в "Єдине вікно", "Статистичний календар", "Електронна звітність" у розділі "Для респондентів" на веб-сайті Головного управління статистики.

 Для встановлення партнерських відносин з респондентами та забезпечення достовірності первинних статистичних даних протягом року проведено 3 опитування респондентів державних статистичних спостережень, за результатами яких отримано і опрацьовано 708 анкет із пропозиціями та побажаннями щодо удосконалення статистичних формулярів, змін у методології, способах та термінах подання форм звітності тощо.

 З лютого по липень 2016 року було проведене анкетне опитування для визначення звітного навантаження на респондентів за 25 формами державних статистичних спостережень.

 За результатами анкетного опитування Держстатом було здійснено оцінку рівня звітного навантаження на респондентів при складанні ними форм державних статистичних спостережень та обраховано індекс задоволеності респондентів.

 Для покращення взаємодії з респондентами Головним управлінням статистики протягом 2016 року проведено 90 інструктивних нарад, надіслано понад 6 тис. листів, здійснено 35 заходів з надання допомоги (консультативної підтримки).

 З метою спрощення процедури подання звітності для респондентів приймання статистичної та фінансової звітності здійснювалося за принципом "Єдиного вікна" та в електронному вигляді. Понад 28 тис. респондентів подали у "Єдине вікно" майже 200 тис. форм державної статистичної та фінансової звітності. Кількість респондентів, які звітували в електронному вигляді, становила майже 10 тис., їх частка - 36,6%, кількість отриманих електронних звітів - 124,2 тис.

Розроблення, впровадження та вдосконалення новітніх інформаційних технологій у галузі статистики

  У 2016 році продовжувалися роботи з розроблення та впровадження Інтегрованої системи статистичної інформації (ІССІ) на базі сучасних технологій підготовки, планування та проведення статистичних спостережень, оброблення й аналізу даних, поширення отриманої статистичної інформації.

 Проведено тестові випробування форм державних статистичних спостережень №1-торг (нафтопродукти) (місячна) "Продаж світлих нафтопродуктів і газу", №1-кб (місячна) "Основні економічні показники короткострокової статистики будівництва". Переведена в середовище продуктиву форма №4-мтп (місячна) "Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти".

 Упродовж року здійснювалися роботи щодо вдосконалення та наповнення офіційного веб-сайту Головного управління статистики, сайту "Всеукраїнський перепис населення" та актуалізації бази даних "Населення України".

 Систематично здійснювалося ведення та актуалізація бази даних статистичної інформації та інформаційної бази даних показників регіональної статистики "Регіостат".

 Протягом року удосконалювалося програмне забезпечення, яке використовується у роботі "Єдиного вікна" для приймання звітності від респондентів.

Міжнародне співробітництво

 У 2016 році Головним управлінням статистики проводилися заходи з розвитку транскордонної статистики.

 Cпільно з Управлінням статистики у Жешуві (Республіка Польща) підготовлено публікацію "Соціально-економічний потенціал Карпатського Єврорегіону у 2011-2013 роках", з Управлінням статистики у Любліні (Республіка Польща) - "Туристичний потенціал Єврорегіону Буг у 2014 році".

 У квітні 2016 року Головне управління статистики провело Міжнародну науково-практичну конференцію "Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва" за участю представників польських та словацьких статистичних організацій.

 Представники Головного управління статистики взяли участь у роботі міжнародних конференцій "Демографічна ситуація Підкарпаття як виклик для соціально-економічної політики" (м. Жешув Республіки Польща), "Простір, економіка, суспільство - розмірності мобільного населення в ХХІ ст." (м. Казимеж-Дольни Республіки Польща), "Якість життя і просторова згуртованість" (м. Варшава Республіки Польща), а також у засіданні Міжнародного круглого столу "Транскордонне співробітництво України: реалії, перспективи розвитку та завдання економічної науки" (м. Львів).

 У рамках "Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020" разом з партнерами Управління статистики у Любліні розпочато роботу із створення Транскордонної бази даних статистичних показників "Єврорегіон Буг".

Удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання кадрів. Запобігання корупції

  Станом на 1 січня 2017 року кількість працівників, які утримуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, становила 419 осіб, з яких 329 осіб (78,5%) мають статус державного службовця.

 Посади керівників обіймає 79 осіб, спеціалістів - 250 осіб, що становить відповідно 24,0% та 76,0% від загальної кількості державних службовців.

 Питома вага жінок серед працівників Головного управління статистики становить 91,6%. Посади керівників різних рівнів зайняті жінками на 86,1%, спеціалістів - на 91,3%.

 Стаж роботи понад 10 років мають 94,9% керівників та 64,4% спеціалістів, у тому числі працюють понад 20 років - відповідно 69,6% і 39,2%.

 За віковим складом у Головному управлінні статистики переважають працівники у віці 46-55 років - 30,7%, у віці до 35 років - 27,9%.

 Повну вищу освіту мають 94,9% керівників та 86,4% спеціалістів, неповну та базову вищу освіту - відповідно 5,1% і 13,6% працівників.

 Відповідну професійну освіту, що відповідає вимогам, визначеним у посадових інструкціях (профілях компетентності), мають 98,7% керівників та 94,4% спеціалістів.

 У 2016 році дипломи вищої освіти різного освітньо-кваліфікаційного рівня отримали 9 працівників Головного управління статистики. На заочну форму навчання для здобуття ступеня магістра вступили 7 осіб, ще 2 працівники продовжують навчання у Львівському РІДУ НАДУ при Президентові України.

 У 2016 році 111 державних службовців взяли участь в одноденному тематичному семінарі на тему "Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування", одна особа пройшла курс підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення державних закупівель за програмою "Державні закупівлі в Україні". 5 державних службовців прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі "Кращий державний службовець".

 Упродовж 2016 року у Головному управлінні статистики здійснено низку заходів з метою забезпечення дотримання норм Закону України "Про запобігання корупції".

  Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" 79 державних службовців категорії Б подали електронні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

 Питання щодо запобігання корупції розглядалось на засіданні колегії Головного управління статистики та постійно знаходиться під контролем керівництва Головного управління статистики.

 Для інформування громадськості на веб-сайті Головного управління статистики у розділі "Запобігання проявам корупції" розміщено нормативно-правові акти та методичні матеріали з питань запобігання корупції.

Результати фінансової діяльності

 Відповідно до чинного бюджетного законодавства України фінансова діяльність Головного управління статистики у 2016 році здійснювалася за такими бюджетними програмами:
   – КПКВК 1207010 "Керівництво та управління у сфері статистики";
   – КПКВК 1207030 "Обстеження умов життя домогосподарств".

 Для здійснення функціональних повноважень Головного управління статистики затверджено видатки державного бюджету на 2016 рік на суму 28375,4 тис. грн, з яких 26231,3 тис. грн. - обсяги із загального фонду, 2144,1 тис. грн. - із спеціального фонду.

 Боргові зобов'язання відсутні.


 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2018
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi