Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Публікації
Каталог »
Календар »
Нові публікації »
Замовлення публікацій »
Електронна бібліотека публікацій »
Для респондентів »
Оголошення »
СтатБанк »
Статистична інформація »
Повідомлення і аналітика »
Тематичні розділи »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Бібліотека »
Регіон у фокусі »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Переписи »
Населення України »
Міжнародне
співробітництво »
Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

 Урядова «гаряча лінія»

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Транскордонне співробітництво

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Каталог публікацій
Головна Публікації »   

Каталог публікацій

Архів:    2016 2015 2014
Каталог публікацій Головного управління статистики у Львівській області у 2017 рік .

Перелік статистичних публікацій за тематичними розділами.


Перелік статистичних публікацій Головного управління статистики у Львівській області у 2017 році

  Назва публікації сортування / анотація Вид
публікації
сортування
Вартість, грн. Кількість
сторінок
сортування
Термін
публікації
Вибрати
сортування сортування


  Статистичний щорічник Львівської області за 2016 рік. Частина І. Львівська область анотація до видання
Наведено багатий статистичний матеріал щодо економічного і соціального становища у Львівській області у 2016 році та порівняно з попередніми роками. Статистичні дані, представлені у таблицях, графіки і карти дають можливість отримати всебічне уявлення про зміни і тенденції, що відбуваються в економіці і соціальній сфері області. В окремому розділі для порівняння подаються основні показники регіонів України. Перед кожним розділом подаються короткі методологічні пояснення.
збірник 277.00 210.00 370серпень
  Статистичний щорічник Львівської області за 2016 рік. Частина ІІ. Райони та міста Львівської області анотація до видання
У динаміці відображено статистичні дані, що характеризують економічні і соціальні процеси, які відбуваються у районах та містах обласного значення Львівської області. Наведена інформація дозволяє здійснити комплексний порівняльний аналіз розвитку регіонів області. Щорічник складається з 19 розділів. Перед кожним розділом подаються короткі методологічні пояснення.
збірник 186.72 140.00 240серпень
  Статистичний щорічник міста Львова за 2016 рік анотація до видання
У щорічнику наведено інформацію щодо соціально-економічного становища м.Львова за 2016 рік у порівнянні з попередніми роками. Представлені статистичні дані дають можливість проаналізувати зміни і тенденції, що відбуваються в економіці і соціальній сфері міста, його значення в області. Для порівняння основні показники наведені за обласними центрами України. Щорічник складається з 21 розділу. Перед кожним розділом наведено короткі методологічні пояснення.
збірник 144.38 115.50 140серпень
  Львівська область у цифрах анотація до видання
Цікаве наглядне видання, яке містить широкий спектр основних статистичних показників, що комплексно характеризують соціально-економічне становище області за 2016 рік у порівнянні з попередніми роками. Інформація представлена у таблицях, графіках та діаграмах. Для порівняння наведені дані за регіонами України, а також у розрізі районів і міст області.
збірник 212.56 170.05 60липень
  Потенціал Львівської області в Україні анотація до видання
Містить інформацію щодо внеску області у загальнодержавні показники економічного і соціального становища за 2016 рік у порівнянні з попередніми роками. Наведено частку Львівської області в Україні та місце серед регіонів, зокрема, за показниками промисловості, сільського господарства, інвестиційної та будівельної діяльності, транспорту, торгівлі та послуг, зовнішньоекономічної діяльності, освіти, культури, охорони здоров’я тощо. Для унаочнення подаються графіки щодо частки області в державі та місця серед регіонів. За низкою окремих показників наведено ранжування регіонів України за 2016 рік.
збірник 112.29 89.83 60липень
  Львівська область та українсько-польське прикордоння анотація до видання
У виданні здійснено моніторинг розвитку та оцінку соціально-економічного потенціалу Львівської області у порівнянні із прикордонними регіонами Польщі (Підкарпатського та Люблінського воєводств). Збірник містить інформацію щодо демографічної ситуації, ринку та оплати праці, розвитку соціальної сфери та туризму, сільського господарства, валового регіонального продукту. Матеріали наглядно відображені у таблицях та графіках, містить стислі методологічні пояснення. Публікація буде корисним джерелом інформації для організацій та осіб, що цікавляться питаннями транскордонного співробітництва.
збірник 212.56 170.05 100листопад
  Демографічний щорічник Населення Львівської області анотація до видання
Містить дані про адміністративний поділ області, кількість населення, його статево-віковий склад і розміщення на території регіону, шлюби, розлучення, народжуваність, смертність за причинами, загальну захворюваність населення та за класами хвороб та основні підсумки міграційного руху населення. Дані здебільшого наводяться у динаміці за 1990–2016 роки.
збірник 144.38 115.50 100вересень
  Кількість населення Львівської області анотація до видання
Містить дані про кількість міського і сільського населення, формування приросту населення, групування районів, міст та селищ міського типу за кількістю населення, підсумки природного та міграційного рухів населення. Низка статистичних показників характеризує у динаміці не лише область, а й Україну загалом та її регіони.
збірник 108.28 86.62 72квітень
  Праця у Львівській області анотація до видання
Висвітлюються питання щодо економічної активності та неактивності населення у віці 15-70 років (за обсягом та рівнем економічної активності, статусами зайнятості, демографічною ознакою, причинами та тривалістю безробіття), попиту та пропозиції робочої сили, її мобільності, розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), ефективності використання робочого часу, стану укладання колективних договорів, а також наведена характеристика якісного складу окремих категорій працівників за рівнем освіти, віком в цілому та по групі працівників, зокрема, які відносяться до державних службовців. Усі показники наводяться за видами економічної та промислової діяльності, окремі – в розрізі районів та міст обласного значення і за регіонами України.
збірник 200.53 160.42 300вересень
  Витрати і ресурси домогосподарств Львівської області анотація до видання
Містить інформацію за підсумками вибіркового обстеження умов життя домогосподарств за 2016 рік. Подаються показники щодо життєвого рівня населення, його характеристика за структурою доходів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг в залежності від рівня матеріальної забезпеченості, чисельного складу домогосподарства, наявності в ньому дітей, працюючих осіб та за іншими соціально-економічними аспектами. Також у збірнику наводяться показники диференціації населення за рівнем матеріального добробуту. Наведені дані характеризують рівень життя всього населення Львівської області. Основні показники подаються також за типами місця проживання.
збірник 168.44 134.75 100грудень
  Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Львівської області анотація до видання
У публікації наведено підсумки опитування домогосподарств, проведеного в листопаді 2016 року в рамках вибіркового обстеження умов їх життя. Програма базового інтерв’ю включає питання щодо характеристики домогосподарств: склад, житлові умови, наявність та використання земельних ділянок, худоби, птиці та бджіл, а також рівень освіти та статус зайнятості членів домогосподарств. Також наводяться стислі методологічні пояснення щодо програми обстеження.
збірник 108.28 86.62 40серпень
  Самооцінка населенням Львівської області стану здоров’я та рівня доходів домогосподарств анотація до видання
У публікації наведені підсумки вибіркового опитування членів домогосподарств, які приймають участь в обстеженні умов життя, щодо стану їх здоров’я у 2010–2016 роках. Інформація, наведена у збірнику, характеризує суб’єктивну оцінку стану здоров’я членів домогосподарств; рівень доступності для них послуг охорони здоров'я, можливість придбання ліків та медичного приладдя; показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старші; дані щодо розповсюдженості тютюнокуріння тощо. Також у виданні наведена самооцінка домогосподарствами рівня своєї матеріальної забезпеченості і містяться дані щодо суб'єктивного визначення рівня достатності їхніх доходів для задоволення основних потреб.
збірник 112.29 89.83 50липень
  Якість життя у Львівській області анотація до видання
Подано показники-індикатори, що характеризують якість життя населення Львівщини. Наглядно відображено показники рівня та соціально-економічних умов життя населення: макроекономічні, демографічні, зайнятості, охорони здоров’я, освіти, пенсійного забезпечення та соціальної напруги, щодо доходів та витрат населення, житлових умов, стану навколишнього середовища. В окремому розділі подається індекс людського розвитку за регіонами України. Для порівняння наведені основні показники якості життя у прикордонних воєводствах Республіки Польща.
збірник 192.50 154.00 100вересень
  Діяльність суб’єктів господарювання Львівської області анотація до видання
У статистичному збірнику наведені дані про стан та тенденції розвитку суб’єктів господарювання (підприємств-юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) за 2016 рік порівняно з попередніми роками. Подано інформацію щодо кількості, зайнятості та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання. В окремий розділ виділено статистичні дані про стан і тенденції розвитку суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва. Окремі показники пропонуються в порівнянні з загальнодержавними показниками. Дані наведені за видами економічної і промислової діяльності (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності) та адміністративно-територіальними одиницями. Матеріали наглядно відображені у таблицях та графіках, містить стислі методологічні пояснення.
збірник 168.44 134.75 140листопад
  Фінанси Львівської області анотація до видання
У збірнику наведено інформацію про доходи та видатки зведеного бюджету області, а також доходи та видатки місцевих бюджетів; кількість банківських установ, вимоги банків за кредитами, наданими суб’єктам господарювання і фізичним особам, вклади населення в установи комерційних банків. Також збірник містить дані про необоротні та оборотні активи, фінансові ресурси, стан взаєморозрахунків підприємств, фінансові результати діяльності підприємств, показники рівня рентабельності операційної діяльності. В окремих випадках показники наведені за видами економічної та промислової діяльності. Крім того, основні фінансові показники діяльності суб’єктів господарювання представлені в розрізі міст та районів області та за регіонами України.
збірник 160.42 128.34 90листопад
  Торгівля Львівської області  анотація до видання
Містить показники, які характеризують діяльність підприємств оптової та роздрібної торгівлі за 2016 рік у порівнянні з попередніми роками. Зокрема, наведено обсяги оптового та роздрібного товарообороту підприємств, їх структури у розрізі товарних груп, товарообороту з розрахунку на одного мешканця, а також наведена інформація про наявність мережі роздрібної торгівлі підприємств (магазини, кіоски, палатки). Крім того, публікуються основні економічні показники (кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників, обсяг реалізованої продукції, рівень рентабельності тощо) підприємств з основним видом діяльності "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку". Дані наведені в цілому по області та в розрізі районів і міст обласного значення. Окремі показники пропонуються в порівнянні з загальнодержавними показниками. Матеріали наглядно відображені у таблицях та графіках, містить стислі методологічні пояснення.
збірник 136.36 109.09 80липень
  Інвестиції у Львівській області анотація до видання
Містить інформацію, що характеризує розвиток інвестиційних процесів в економіці області за 2016 та попередні роки. У виданні наводяться статистичні дані про фактично освоєні обсяги капітальних інвестицій, їх структуру за напрямками освоєння, джерелами фінансування, видами економічної діяльності, індекси капітальних інвестицій, а також обсяги інвестицій у житлове будівництво та на охорону навколишнього природного середовища. Міститься інформація про наявність та рух іноземного капіталу в економіці області, а саме: обсяги прямих іноземних інвестицій за весь період інвестування, надходження інвестицій у динаміці за видами їх здійснення, країнами, видами економічної діяльності. Крім того, подається інформація про інвестиції підприємств і організацій Львівщини у країни світу. Основні показники подаються у розрізі районів і міст обласного значення, а також регіонів України.
збірник 144.38 115.50 120червень
  Сільське господарство Львівської області анотація до видання
Містить інформацію за 2016 та попередні роки, що характеризує ресурсні можливості сільського господарства: обсяги виробництва сільськогосподарської продукції у вартісних і натуральних показниках, урожайність сільськогосподарських культур, поголів’я сільськогосподарських тварин, продуктивність худоби і птиці, реалізацію сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами, наявність сільськогосподарської техніки, економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств. В окремому розділі наводяться дані про діяльність фермерських господарств. Подається інформація щодо кількості зайнятого населення, кількості працівників, середньомісячної номінальної заробітної плати найманих працівників, капітальних та прямих іноземних інвестицій, виробництва окремих видів харчових продуктів промисловими підприємствами за видами економічної діяльності. Дані наводяться у динаміці по області у розрізі категорій господарств, основні показники – у розрізі районів, для порівняння – за регіонами України.
збірник 208.55 166.84 215липень
  Промисловість Львівcької області анотація до видання
Подаються статистичні дані, які характеризують стан та розвиток промисловості області у 2010–2016роках. У збірнику наведено інформацію щодо кількості промислових підприємств, кількості працівників, їх середньомісячної заробітної плати, обсягу та структури реалізованої промислової продукції, індексів промислової продукції, обсягу капітальних та іноземних інвестицій, їх структури та динаміки, інноваційної діяльності та фінансових результатів підприємств, основних показників діяльності малих промислових підприємств. В окремих розділах деталізовано інформацію за основними видами промислової діяльності. В останньому розділі для порівняння наведена інформація за регіонами України.
збірник 208.55 166.84 180жовтень
  Будівельна діяльність у Львівській області анотація до видання
Містить інформацію щодо будівельної діяльності в області у 2016 році та порівняно з попередніми роками. Наводяться статистичні дані в динаміці про прийняття в експлуатацію об'єктів соціальної сфери, нежитлових будівель, інженерних споруд та виробничих потужностей, житлове будівництво. Подані показники, що характеризують роботу будівельних підприємств області, обсяги виконання будівельних робіт, індекси будівельної продукції за видами, виробництво продукції для будівництва. Дані подаються у розрізі районів і міст обласного значення, а також регіонів України.
збірник 136.36 109.09 80травень
  Транспорт і зв’язок Львівської області анотація до видання
Містить інформацію щодо розвитку транспортної інфраструктури регіону у 2016 році порівняно з попередніми роками. Висвітлює показники діяльності підприємств транспорту: обсяги перевезень вантажів та пасажирів, вантажо- та пасажирооборот, їх індекси за видами транспорту та у територіальному розрізі, шляхи сполучення, рухомий склад. Представлені дані щодо середньорічної кількості працівників та їхньої заробітної плати, обсягів капітальних інвестицій, прямих іноземних інвестицій, фінансових результатів транспортних підприємств, експорту та імпорту транспортних послуг, забруднення атмосферного повітря. В окремий розділ виділено інформацію про основні кількісні та якісні показники, які характеризують розвиток всіх видів зв’язку. Показники наведені в цілому по області та її адміністративно-територіальних одиницях. Матеріали наглядно відображені у таблицях та графіках, містить стислі методологічні пояснення.
збірник 132.35 105.88 90червень
  Колективні засоби розміщування та туристична діяльність у Львівській області  анотація до видання
Представлена інформація, що характеризує розвиток готельного та туристичного бізнесу Львівської області. Наводяться статистичні дані про діяльність колективних закладів розміщування – готельного типу та спеціалізованих (лікувально-оздоровчих, відпочинкових); дитячі заклади відпочинку та оздоровлення, що діяли упродовж літніх канікул. Також подано дані про основні показники діяльності турагентів та туроператорів області, екскурсійних організацій, кількість обслугованих ними туристів та екскурсантів, географію та мету подорожей. Дані представлені у динаміці з 2011 року. Інформація подається за районами та містами обласного значення, для порівняння наведено основні показники за регіонами України.
збірник 132.35 105.88 70червень
  Довкілля Львівської області анотація до видання
Наведено всебічну інформацію, що характеризує техногенне навантаження на навколишнє природне середовище, зокрема, надходження забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидання забруднених вод у водні об'єкти, основні показники утворення та поводження з відходами, використання водних і земельних ресурсів. Надано основні географічні, кліматичні та екологічні характеристики Львівської області, основні показники ведення лісового та мисливського господарства. Дані наводяться в динаміці в цілому по області, основні показники – у розрізі районів та міст обласного значення, для порівняння – за регіонами України.
збірник 164.43 131.54 140червень
  Зовнішня торгівля Львівської області анотація до видання
Містить статистичну інформацію, що характеризує результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону у сфері зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 2010-2016 роки . Відомості подаються за країнами світу, за товарними групами та за основними видами послуг. Інформація представлена в цілому по області та у розрізі районів і міст обласного значення. За окремими показниками наведено міжрегіональні порівняння. Матеріали наглядно відображені у таблицях та графіках, надаються стислі методологічні пояснення.
збірник 132.35 105.88 70травень
  Соціально-економічне становище Львівської області анотація до видання
Щомісячне видання, яке містить оперативну статистичну інформацію з основних питань економічного і соціального становища області. Дані подаються в цілому по області, за видами економічної діяльності та за містами обласного значення і районами. Бюлетень складається з аналітичної доповіді і статистичних таблиць.
бюлетень 85.56 68.45 130щомісячно
  Соціально-економічне становище міста Львова анотація до видання
Щомісячний бюлетень містить оперативну статистичну інформацію з основних питань економічного та соціального становища м.Львова. В окремому розділі наведено основні показники у розрізі районів і міст Львівщини, що дає змогу оцінити внесок міста в економіку області.
бюлетень 77.54 32.97 40щомісячно
  Райони і міста Львівської області анотація до видання
Щоквартальне видання, яке містить інформацію про соціально-економічну ситуацію у районах та містах Львівської області, що дозволяє здійснити комплексний порівняльний аналіз розвитку регіонів області. За основними показниками здійснено ранжування районів та міст обласного значення.
бюлетень 84.67 67.74 50щоквартально
  Львівська область серед регіонів України анотація до видання
Бюлетень містить інформацію, що характеризує економічне та соціальне становище Львівської області в порівнянні з регіонами держави. У розрізі областей України наведені показники демографії, соціальної сфери, зайнятості та безробіття, оплати праці, освіти та культури, туризму, злочинності, цін, сільського господарства, промисловості, будівельної діяльності та інвестицій, внутрішньої торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності. За усіма основними показниками здійснено ранжування регіонів України.
бюлетень 85.56 68.45 55щоквартально
  Кількість найманих працівників та рівень оплати праці в економіці Львівської області анотація до видання
Дані характеризують кількість найманих працівників в економіці та рівень оплати їх праці, втрати робочого часу, використання табельного фонду робочого часу, обсягів неповної вимушеної й добровільної зайнятості, руху робочої сили. Інформація наводиться за видами економічної та промислової діяльності. Окремі показники наведені в розрізі районів та міст обласного значення.
бюлетень 70.18 56.14 40щоквартально
  Стан заборгованості з виплати заробітної плати в економіці Львівської області анотація до видання
Містить дані про обсяги заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій. Показники подаються станом на 1 число кожного місяця за видами економічної діяльності, районами і містами, термінами утворення заборгованості .
бюлетень 73.53 58.82 22щомісячно
  Основні показники діяльності підприємств Львівської області у 2016 році анотація до видання
Містить інформацію щодо діяльності підприємств за 2016 рік з їх розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства. Зокрема наведено дані про кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників, витрати на персонал та обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств. Дані наведені за видами економічної і промислової діяльності (без урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності) та адміністративно-територіальними одиницями. Матеріали наглядно відображені у таблицях та графіках, містить стислі методологічні пояснення.
бюлетень 89.84 71.87 28липень
  Стан тваринництва у Львівській області у 2016 році анотація до видання
Подаються показники з виробництва основних видів продукції тваринництва та поголів'я сільськогосподарських тварин за 2016 рік. Дані наводяться в цілому по області та за районами.
бюлетень 44.92 35.94 25березень
  Співробітництво Львівської області з країнами Європейського Союзу анотація до видання
У бюлетені наводяться дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами і послугами, обсяги прямих іноземних інвестицій за країнами ЄС у 2016 році у порівнянні з попередніми роками. Статистична інформація з зовнішньої торгівлі товарами і послугами подається у розрізі країн та за товарними групами, по іноземних інвестиціях - за країнами та за видами економічної діяльності. Крім того, подано товарну структуру експорту та імпорту товарів підприємств Львівської області з основними країнами-партнерами Європейського Союзу у 2016 році. Матеріали наглядно відображені у таблицях та графіках, містить стислі методологічні пояснення.
бюлетень 57.75 46.20 20березень
  Основні тенденції соціально-економічного розвитку Львівської області анотація до видання
Наведена інформація про основні тенденції економічного і соціального становища Львівської області. Аналіз подається за розділами: демографія, освіта, зайнятість та ринок праці, доходи населення, житлово–комунальне господарство, правопорушення, споживчі ціни, кількість суб’єктів ЄДРПОУ, промисловість, сільське господарство, інвестиції і будівельна діяльність, транспорт, пошта та зв’язок, наукова діяльність, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, фінансові результати діяльності підприємств. Основні тенденції відображені у таблицях та графіках.
доповідь 112.29 89.83 60щоквартально
  Демографічні процеси у Львівській області у 2016 році анотація до видання
Проведено статистичний аналіз демографічної ситуації на Львівщині. Наводиться інформація про зміну кількості населення в динаміці, вплив міграції та природний рух населення (народжуваність і смертність населення); смертність дітей у віці до 1 року, статево-вікову структуру, показники демографічного навантаження на населення у віці 15–64 роки, середню очікувану тривалість життя чоловіків і жінок, середній вік населення.
доповідь 96.25 77.00 12червень
  Зайнятість та рівень оплати праці найманих працівників Львівської області у 2016 році анотація до видання
Наводяться дані про кількість найманих працівників, використання робочого часу, обсягів вимушеної неповної зайнятості, плинності кадрів, заробітну плату працівників, її динаміку, середні рівні, диференціацію за видами економічної та промислової діяльності, районами та містами, у порівнянні із соціальними стандартами. Надається структура фонду оплати праці, розподіл працівників за розмірами нарахованої заробітної плати, динаміка реальної заробітної плати, стан виплати заробітної плати: динаміка сум заборгованості, джерела її утворення, терміни заборгованості, обсяги боргу за районами та містами, рух робочої сили.
доповідь 104.27 83.42 30липень
  Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Львівської області анотація до видання
У доповіді надається аналіз щодо складу домогосподарств, житлових умов, наявності та використання земельних ділянок, худоби, птиці, бджіл, а також рівня освіти та статусу зайнятості, антропометричних даних членів домогосподарств.
доповідь 80.21 64.17 20серпень
  Діяльність підприємств Львівської області у 2016 році анотація до видання
Пропонує аналіз інформації про стан та тенденції розвитку підприємств області, зокрема дані про кількість підприємств, зайнятих та найманих працівників, витрати на оплату праці, обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), а також основні фінансові показники діяльності – фінансовий результат до оподаткування, відомості про прибуткові та збиткові підприємства і суми одержаних ними прибутків (збитків), рентабельність (збитковість) операційної діяльності підприємств. Окремі показники пропонуються в порівнянні з загальнодержавними показниками. Дані наведені за видами економічної і промислової діяльності (без урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності) та адміністративно-територіальними одиницями.
доповідь 104.27 83.42 20липень
  Інвестування економіки Львівської області у 2016 році анотація до видання
Подається комплексний аналіз інвестиційної діяльності в області у 2016 році та порівняно з попередніми роками. Подається інформація про фактично освоєні обсяги капітальних інвестицій, їх структуру за напрямками освоєння, джерелами фінансування, видами економічної діяльності, індекси капітальних інвестицій, а також обсяги інвестицій у житлове будівництво та на охорону навколишнього природного середовища. Аналізується динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку області: наводяться статистичні дані про наявність іноземного капіталу, обсяги надходжень прямих іноземних інвестицій в область, зокрема за країнами–інвесторами, видами економічної діяльності, регіонами. Дані аналізуються у порівнянні із показниками України, інших областей.
доповідь 112.29 89.83 30червень
  Сільське господарство Львівської області у 2016 році анотація до видання
Подається комплексний аналіз стану сільського господарства Львівської област у 2016 році порівняно з попередніми роками. Наводиться статистична інформація щодо обсягів сільськогосподарського виробництва; посівних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств; поголів’я сільськогосподарських тварин; собівартості та рентабельності виробництва основних видів сільськогосподарської продукції; обсягів та цін реалізації власно виробленої продукції сільськогосподарськими підприємствами (без урахування малих підприємств). Дані наводяться у динаміці, окремі показники порівнюються з показниками інших регіонів та України.
доповідь 93.04 74.43 12травень
  Промисловість Львівської області у 2016 році анотація до видання
Подається комплексний аналіз стану та розвитку промисловості області за 2016 рік. Містить інформацію про обсяги та індекси промислової продукції, випуск продукції в натуральному виразі загалом та за видами промислової діяльності; зайнятість та оплату праці у промисловості, інвестування тощо. Основні показники порівнюються із загальнодержавними.
доповідь 112.29 89.83 26квітень
  Основні тенденції зміни цін на споживчому ринку Львівської області у 2016 році анотація до видання
Містить інформацію, яка характеризує цінові процеси на споживчому ринку Львівської області та України. Наводяться зміни цін на основні споживчі товари та послуги для населення у порівнянні з груднем попереднього року та з середніми даними в Україні. Подається структура споживчих грошових витрат домогосподарств, що слугують вагами для розрахунку індексів споживчих цін, та внесок основних груп товарів і послуг у величину індексу споживчих цін. Графічно представлено динаміку індексів споживчих цін, номінальної та реальної заробітної плати. Наводяться порівняння індексів споживчих цін та динаміки оплати населенням за житлово-комунальні послуги.
доповідь 88.23 70.58 12лютий
   - друкована публікація         - електронна версія публікації         - анотація до публікації       *  - орієнтовна вартість

 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2018
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi