Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Послуги
Головна Послуги »  


Головне управління статистики виконує роботи та надає послуги на платній основі. Надання статистичної інформації на платній основі органами державної статистики здійснюється на підставі статті 24 Закону України "Про державну статистику" та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі" від 8 листопада 2000 року №1659 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі" від 3 серпня 2011 року №820).

Перелік послуг, які надаються на платній основі

    проведення статистичних спостережень, не передбачених планом державних статистичних спостережень;

    розроблення методологічних та організаційних засад спеціально організовуваних статистичних обстежень;

    підготовка статистичних оглядів і довідок за запитами;

    проведення перевірки правильності посилань у публікаціях, документах, монографіях, дисертаціях, доповідях, а також їх редагування та переклад у частині, що стосується статистичної діяльності;

    надання послуг методичного характеру з питань обліку та статистики;

    опрацювання статистичної інформації, зібраної юридичними і фізичними особами, та проведення її статистичного аналізу;

    надання послуг читальними залами для роботи із статистичними виданнями;

    надання відомостей (крім довідки встановленого зразка) з ЄДРПОУ, в тому числі підготовка, видання і розповсюдження телефонних та інших довідників;

    друкування та розповсюдження статистичної інформації, надання поліграфічних послуг у частині, що стосується статистичної діяльності;

    створення і ведення баз статистичних даних, забезпечення доступу до них, у тому числі в режимі реального часу;

    розроблення, впровадження, супроводження та обслуговування програмного забезпечення для оброблення статистичних даних, а також надання відповідних роз'яснень;

    комп'ютерне оброблення статистичних даних та проведення навчання користувачів щодо технології їх оброблення;

    упровадження, супроводження та обслуговування програмно-технічних комплексів для збирання, опрацювання, зберігання і проведення аналізу статистичних даних;

    проведення науково-практичних (у тому числі міжнародних) симпозіумів, конференцій, короткострокових семінарів і нарад з питань обліку та статистики.
© ГУСуЛО, 2001-2018
Обов'язкове посилання на джерело