Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Статистичні індикатори
Головна Статистичні індикатори »   


План-графік оприлюднення статистичних індикаторів на офіційному сайті
Головного управління статистики у Львівській області у 2017 році

  Назва Дата оприлюднення
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
  Кількість наявного населення у Львівській області 20 24 21 19 19 21 19 18 19 20 20 20
  Основні демографічні показники Львівської області 20 24 21 19 19 21 19 18 19 19 20 20
Ринок праці
  Основні показники зареєстрованого ринку праці у Львівській області 18 17 17 18 18 16 18 18 18 18 17 18
Оплата праці та соціально-трудові відносини
  Cередня номінальна заробітна плата у Львівській області 30 28 30 28 30 30 31 31 29 31 30 28
  Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у Львівській області 30 28 30 28 30 30 31 31 29 31 30 28
Економічна статистика
Економічна діяльність
Внутрішня торгівля
  Оборот роздрібної торгівлі у Львівській області 24 22 22 24 23 22 21 23 21 23 22 21
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
  Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва у Львівській області 18 17 17 19 18 16 19 18 19 20 17 15
  Виробництво основних видів продукції тваринництва у Львівській області 13 15 15 13 13 14 12 11 13 11 10 13
  Виробництво основних сільськогосподарських культур у Львівській області   1   3       17 15 19 17  
Промисловість
  Індекси промислової продукції (відповідний місяць попереднього року=100%) 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
  Індекси промислової продукції (відповідний період попереднього року=100%) 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
  Індекси промислової продукції (попередній місяць=100%) 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
  Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 5 3 6 5 5 6 5 4 5 5 6 5
  Обсяг реалізованої промислової продукції товарів послуг (уточнені дані за 2016р)     9                  
Будівництво
  Капітальні інвестиції у Львівській області   27     26     29     27  
  Обсяг виконаних будівельних робіт та індекс будівельної продукції у Львівській області 24 24 24 25 25 22 24 22 25 25 22 22
  Прийняття в експлуатацію житла у Львівській області   22     23     22     22  
Транспорт
  Вантажні перевезення у Львівській області 23 21 21 21 23 21 21 22 21 23 21 21
  Пасажирські перевезення у Львівській області 23 21 21 21 23 21 21 22 21 23 21 21
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
  Зовнішня торгівля послугами у Львівській області   15     16     15     15  
  Зовнішня торгівля товарами у Львівській області 17 15 20 18 16 15 17 15 15 18 15 18
  Прямі іноземні інвестиції у Львівській області     31   31     30     29  
Ціни
  Індекси споживчих цін (2005 рік=100%) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Індекси споживчих цін (відповідний місяць попереднього року=100%) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Індекси споживчих цін (відповідний період попереднього року=100%) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Індекси споживчих цін (грудень попереднього року=100%) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Індекси споживчих цін (попередній місяць=100%) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
© ГУСуЛО, 2001-2018
Обов'язкове посилання на джерело