Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
СтатБанк
База даних »
Паспорт регіону »
Для респондентів »
Оголошення »
Статистична інформація »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Тематичні розділи »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Бібліотека »
Регіон у фокусі »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Переписи »
Населення України »
Міжнародне
співробітництво »Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Транскордонне співробітництво

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Банк даних
   Головна СтатБанк  »


План-графік оновлення таблиць бази даних у рубриці "Місто Львів"
на офіційному сайті Головного управління статистики у Львівській області у 2018 році

  Назва Дата оприлюднення
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
  Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (+/-) населення (1,2,3) 19 21 20 19 21 19 19 20 19 19 20 19
  Кількість наявного населення (1,2,3) 19 21 20 19 21 19 19 20 19 19 20 19
  Кількість померлих дітей у віці до 1 року (1,2,3) 19 21 20 19 21 19 19 20 19 19 20 19
  Кількість постійного населення (1,2,3) 19 21 20 19 21 19 19 20 19 19 20 19
  Розподіл наявного населення за типом поселень (1,2)             2          
  Розподіл постійного населення за статтю та типом поселень (1,2)             2          
  Розподіл постійного населення за статтю, віковими групами та типом поселень (1,2)             25          
  Сальдо міграції (1,2,3) 19 21 20 19 21 19 19 20 19 19 20 19
  Формування приросту (скорочення) чисельності наявного населення за типом поселень (1,2)             2          
  Шлюбність та розлучуваність (1,2,3) 19 21 20 19 21 19 19 20 19 19 20 19
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
  Кількість безробітних зареєстрованих у державній службі зайнятості (1,2)   19                    
Оплата праці та соціально-трудові відносини
  Середньомісячна номінальна заробітна плата (1,2)   26     25     28     28  
Освіта
  Вчителі у денних загальноосвітніх навчальних закладах (1,2)       2                
  Денні загальноосвітні навчальні заклади (1,2)       2                
  Змінність занять у денних загальноосвітніх навчальних закладах (1,2)       2                
  Учні у денних загальноосвітніх навчальних закладах (1,2)       2                
Економічна статистика
Економічна діяльність
Внутрішня торгівля
  Оптовий товарооборот підприємств за містами та районами (1,2)         14              
Капітальні інвестиції
  Капітальні інвестиції у містах та районах (1,2)   27     29     28     27  
  Прямі іноземні інвестиції у міста та райони (1,2)     2     1   31     30  
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
  Обсяги реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) (1,2)     2                  
  Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) (0,1,2)     2                  
Енергетика
  Використання теплоенергії та електроенергії у містах обласного значення і районах (1,2)           20            
Будівництво
  Прийняття в експлуатацію нового житла у містах та районах (1,2)   28     31     29     28  
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
  Демографічне навантаження на населення у віці 15-64 роки (1,2)             25          
  Кількість адміністративно-територіальних одиниць (1,2)     13                  
  Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (скорочення) населення (1,2)             2          
  Середній та медіанний вік населення (1,2)             25          
  Смертність дітей у віці до 1 року (1,2)             25          
  Територія і щільність наявного населення (1,2)             2          
  Шлюби (1,2)             2          
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
  Середньооблікова кількість штатних працівників (1,2)   23                    
Оплата праці та соціально-трудові відносини
  Середньомісячна номінальна заробітна плата (1,2) 23                      
Освіта
  Дошкільні навчальні заклади (1,2)         10              
  Загальноосвітні навчальні заклади (1,2)       2                
  Професійно-технічні навчальні заклади (1,2)       2                
Охорона здоров'я
  Заклади охорони здоров'я (1,2)             2          
  Медичні кадри закладів охорони здоров'я (1,2)             2          
Соціальний захист
  Кількість осіб з інвалідністю (1,2)           18            
  Кількість пенсіонерів (1,2)           18            
  Середній розмір призначеної місячної пенсії (1,2)           18            
Населені пункти та житло
  Забезпеченість населення житлом (1,2)             2          
  Загальна площа житлового фонду (1,2)             2          
  Рівень обладнання загальної площі житлового фонду (1,2)             2          
Правосуддя та злочинність
  Кримінальні злочини (1,2) 30                      
Культура
  Заклади культури клубного типу (1,2)         21              
  Масові та універсальні бібліотеки (1,2)         21              
  Спортивні споруди (1,2)         21              
Політична та інша суспільна діяльність
  Релігійні громади за конфесіями (1,2)           4            
Економічна статистика
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
  Основні структурні показники діяльності підприємств-юридичних осіб за містами та районами (1,2)           26       23    
  Рентабельність операційної діяльності підприємств за містами обласного значення та районами (1,2)                     12  
  Фінансові результати підприємств до оподаткування за містами обласного значення та районами (1,2)                     12  
Послуги
  Обсяг реалізованих послуг у містах та районах (1,2)   27                    
Внутрішня торгівля
  Роздрібний товарооборот підприємств за містами та районами (1,2)         17              
  Торгова мережа підприємств роздрібної торгівлі за містами та районами (1,2)       19                
Капітальні інвестиції
  Капітальні інвестиції у містах та районах (1,2)         11              
  Прямі іноземні інвестиції у міста та райони (1,2)     2                  
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
  Виробництво основних видів продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах (0,1,2)         21              
  Виробництво основних сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємствах (0,1,2)     28                  
  Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах (0,1,2)         21              
  Обсяги та індекси сільськогосподарської продукції у сільськогосподарстьких підприємствах у постійних цінах 2010 року (0,1,2)           1            
  Посівні площі основних сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємствах (0,1,2)     28                  
  Урожайність основних сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємтсвах (0,1,2)     28                  
Будівництво
  Прийняття в експлуатацію житла у містах та районах (1,2)   28                    
Туризм
  Готелі та аналогічні заклади розміщування (1,2)       26                
  Літні дитячі заклади оздоровлення та відпочинку (1,2)                     6  
  Спеціалізовані заклади розміщування (1,2)       26                
Навколишнє середовище
  Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення (1,2)       26                
  Водовідведення у поверхневі водні об'єкти (1,2)         25              
  Земельний фонд за видами угідь (1,2)           27            
  Основні показники поводження з відходами І-ІV класів небезпеки (1,2)         25       28      
  Площа сільськогосподарських угідь (1,2)           27            
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
  Зовнішня торгівля послугами за районами та містами (1,2)         31              
  Зовнішня торгівля товарами за районами та містами (1,2)           1            

Використані скорочення:
   Територіальний рівень розкритя інформації:
   (0)=Україна
   (1)=Області та міста державного значення
   (2)=Райони та міста обласного значення
   (3)=Сільради, міста, смт
   (4)=Села
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2018
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi