Кількість учнів (студентів)
з розрахунку на 10 тис. наявного населення м.Львова (осіб)