Динаміка кількості наявного населення
станом на 1 січня відповідного року
(у % до 1990 року)