Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами, одиниць на 100 домогосподарств