Середня очікувана тривалість життя при народженні
у Львівській області,років

  *-До 2011 року розрахунок проводився за два суміжні роки, з 2011 року - за один календарний рік.