Смертність дітей у віці до 1 року
(Смертність на 1000 живонароджених)