Природний рух населення Львівської області
(на 1000 наявного населення)