Розподіл постійного населення за окремими віковими групами
у Львівській області ,
на початок року(все населення = 100%)