Динаміка народжуваності та смертності
населення Львівської області
(за звітний місяць; на 1000 наявного населення)